„Без болки и загуби няма придобивки. Колкото повече любов има в душата, толкова по-голяма болка можем да изтърпим.“

За да се изпълнят желанията ви, не е необходимо да искате от Бог да ги изпълни. Колкото по-малко любов има във вашите желания, толкова по-малко шансове има те да бъдат изпълнени, а ако бъдат изпълнени, ще повлекат след себе си нещастията. Ако вашите желания произтичат от сексуално влечение, от стремеж да подобрите живота си, то колкото по-силна в тях е концентрацията върху човешкото, с толкова повече ревност, завист и обиди ще бъдат съпроводени те. Колкото повече се молите за изпълнението на такива желания, толкова по-печални ще бъдат последствията. 

Мнозина си мислят така: Бог е по-умен от мене. Той сам ще реши кои желания да изпълни и кои - не. Няма нищо подобно. Всички желания започват да се изпълняват. Те се разрушават заедно с автора им, когато на тънък план станат опасни за околния свят. 

Дотолкова, доколкото нашите желания са ориентирани към Божественото, доколкото е силен нашия вътрешен стремеж към любовта, дотолкова всяко наше желание се изпълнява без всякакви молитви. 

Дотолкова, доколкото ние постоянно преодоляваме в себе си човешкото, като периодично се сдържаме и се разграничаваме от желанията, като се стремим към Божественото с разрушаване на човешкото, дотолкова ще ни дават всичко, което искаме. 

Трябва да се разбере, че всяка секунда ние нравим избор - да се откажем от любовта или да тръгнем към нея. Резултатите ще зависят само от твърдостта на стремежа ни, от постоянната вътрешна работа над себе си. 

Чувствата и желанията, които даден човек има, определят неговите възможности и количеството щастие, което той ще получи. Ето, да кажем жабата има ограничен мащаб на чувствата и желанията и тя няма да излезе извън пределите на своя мъничък свят. Значи, колкото повече е развита нашата чувственост, толкова повече е възможно да се подобри мащабното щастие. Но чувствеността се ражда от любовта и без нея умира. А това означава - колкото по-големи са нашите желания - толкова повече ние трябва да сме устремени към Бог и към любовта. 

Това не са просто мои призиви. Тези изводи проверявам много години при реални ситуации, свързани със здравето. А виждането на тънките пластове хилядократно ускоряваше процеса на прехода от теорията към практиката. На тънкия план аз виждам едновременно твоето здраве, твоя характер, твоята съдба и, повярвай ми, там всичко това е едно. 

Това, което ти сега чувстваш, по-късно ще бъде твоя съдба. Ако запазваш в душата си любовта - съдбата ти ще живее и ще се развива. Ако държиш в душата си обиди, осъждане в униние съдбата ти ще се разболее и ще се разруши. Без болки и загуби няма придобивки. Колкото повече любов има в душата, толкова по-голяма болка можем да изтърпим. Болката минава преди всичко през любовта към друг човек. Това означава, че доколкото великодушно, искрено и без през претенции се отнасяме към любимия човек, колкото и болезнено да ни бъде понякога, толкова повече имаме право да бъдем богати, здрави и щастливи. 

Между другото се позаинтересувах от богатството. Притежаването на яхти, вили, апартаменти, луксозни коли - всичко това са емоции, които обхващат по мащаб три живота. Обикновената влюбеност обхваща десет - петнадесет живота. Това означава, че отвън ние можем да се убеждаваме в каквото си искаме, а в подсъзнанието ни има реална точка на пресмятане. Там никакво материално щастие дори не може да се постави наред с обикновената влюбеност. 

Колкото получаваме от живота, толкова трябва и да загубим. Колкото щастие получаваме чрез човешката любов, съответно толкова болка трябва да получим. 

Да се изтърпи крахът на човешката любов е възможно само в един случай - когато любовта към Бога е по-важна. Тогава, от стремежа към Бог получаваш по-голямо щастие, отколкото от човешката любов. Това се натрупва с години и десетилетия. Потенциалът на неунищожимо добродушие се създава обикновено, когато в родословието е имало поколения от вярващи. Може обаче и сам да възпиташ всичко това в себе си. Не веднага, разбира се, но е възможно. Така например, ако в момент на влюбеност почувстваш болка, но на всяка цена искаш да запазиш любовта, тогава емоцията на щастието с обхват от десет живота, не се разрушава, което значи, че можеш да имаш и вили, и яхти, и луксозни коли, можеш за бъдеш способен, талантлив и известен. Всичко това няма да повреди душата и тялото ти. 

Ако искаш да бъдеш щастлив - не пречи на любовта със страхове, неувереност в себе си, отчаяние, обиди и осъждания. Колкото можеш по-често убеждавай душата си, че любовта към Бог е най-висше щастие и наслада. Това ще излекува не само твоята душа, но и тялото и съдбата ти. 

Избрано от: „Диагностика на кармата“, Книга 8, Сергей Лазарев, изд. „Станпрес“, Бургас
Снимка: Facebook