Нови, вехти, интересни, скучни... Книгите като прозорец към нови светове, вдъхновение за артисти, които извайват от техните тънки страници причудливи геометрични фигури, лица, предмети. Тази колекция от книжни произведения е дело на майстори от цял свят, които вдъхват нов живот на старите книги. Защото всяка книга, дори и прочетена остава ценна, а посланието на изкуството с лекота преминава отвъд съдържанието на страниците.

1

2 3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

13

14 15

16 17

18 19

Снимки: www.inspirationgreen.com