0

My White Trash Family е предизвикателна серия от миниатюри съчетаваща две несъвместимости - портрети на исторически личности от далечното минало и изхвърлени на улицата употребявани кенчета.
Интересната колаборация от изкуство и боклук Kim Alsbrooks стартира през 2004 година като широка Декларация против идеите на днешния социален елит и техните културни ценности в художественото изкуството, музеите и книгите.

Многопластова идея отнесена към "пренебрегването на по-голямата част от историческото ни минало, което показва артефакти, класово разделение, начина на живот тогава, както и разкази за войни, за които вече не се говори. Тези хора, които са имали най-голямо влияние върху нашата култура и история, изглежда, са изоставени и изхвърлени."
Всичките близо 700 портрета от 18-ти и 19-ти век, прерисувани през последните 11 години от американската художничката са протест срещу някои от преобладаващите идеологии, по-специално срещу разделението между отделните социални прослойки.

С пренасянето на величествени портрети от музейни колекции върху смачкани метални кутийки от различни напитки, намерени на боклука, Kim Alsbrooks има за цел да предизвика възприятията на социалния елит в днешното общество. Съчетанието от портрети на исторически личности от миналото върху модерни отпадъци контрастират и с културата на съвременното потребление.
С нежна ирония в избора на основата, изпълнението на изображенията са с абсолютна точност с оригиналите и замайваща изящност в детайлите.

1George Washington 1732 99
George Washington (1732-1799)

2Abraham Lincoln 1809 1865
Abraham Lincoln (1809-1865)

3John Ellis Wool 1784 1869 4John Bell Hood 1831 1879
John Ellis Wool (1784-1869)                                              John Bell Hood (1831-1879)

5Thomas Jefferson 1743 1846 6Gen.Jefferson Davis
Thomas Jefferson (1743-1846)                                          Gen.Jefferson Davis (1828-1879)

7Albert Pike 1809 1891 8Thomas Fenwick Drayton 1808 1891
Albert Pike (1809-1891)                                                     Thomas Fenwick Drayton (1808-1891)

9Mrs. Staughton 10Mrs. Ryerson
Mrs. Staughton                                                                   Mrs. Ryerson

11Mrs. Laura Johnston 1795 1883
Mrs. Laura Johnston (1795-1883)

12Mrs. John Izard Middleton 1793
Mrs. John Izard Middleton (1793-?)

13Rosalba Peale 1799 1874
Rosalba Peale (1799-1874)

14Priscilla
Priscilla

15William Cress 16Horace Walpole
William Cress                                                                      Horace Walpole

17Arthur Nathaniel 18Mrs. Elizabeth Dunlap 1768 1848
Arthur Nathaniel                                                                  Mrs. Elizabeth Dunlap (1768-1848)

19Rosalba Peale Underwood 1799 1874 20Susan Doughty Gailliard 1806 1832
Rosalba Peale Underwood (1799-1874)                            Susan Doughty Gailliard (1806-1832)

21Emma Middleton Huger Izard 1813 1892
Emma Middleton Huger Izard (1813-1892)

22Henry Peters Gray 1819 1877
Henry Peters Gray (1819-1877)

23Antonio Canova 1757 1822
Antonio Canova (1757-1822)

24Aunt Kate Richardson
Aunt Kate Richardson

25Oliver Hazard Perry 1785 1819
Oliver Hazard Perry (1785-1819)

26James Ewell Brown Jeb Stuart 1833 1864 27Joseph Hooker 1814 1879
James Ewell Brown "Jeb" Stuart (1833-1864)                    Joseph Hooker (1814-1879)

28Major General George G. Meade 1815 1872 29Gen. Winfield Scott 1803 89
Major General George G. Meade (1815-1872)                  Gen. Winfield Scott (1803-1889)

30Andrew Jackson 1767 1845
Andrew Jackson (1767-1845)

40

Изключителната серия е показвана многократно през годините, но авторката има намерение да завърши колекцията с изложба в Арт Музей Расин през септември на тази година. Всички творби са достъпни в нейния сайт kimalsbrooks.com.

/снимки: kimalsbrooks.com/