1

KAMU – творческата задруга на руските артисти Олга и Сергей, които живеят и работят във Франция. Техните произведения са интригуваща комбинация от деликатното женско и войнстващото мъжко начало, а великолепните женски образи изпъкват на фона на средновековните битки. Ин среща Ян - пасивното, приемащото и всеотдайното е загърбило активното, трансформиращото, разрушителното. Двете страни на човешката същност, които често се допълват, а друг път влизат в битка помежду си.
В сцените на Средновековието, KAMU поставя женския образ в сърцето на своите произведения. Тук, тя е в своята най-силна роля – мечтател, който пристъпва от суровия мъжки свят в света на своите мечти.
Средновековните стъклописи, ренесансовите портрети и фрески, гравюрите на Дюрер, профилите на монетите и достолепието на готическите катедрали, оказват огромно влияние върху работата на Сергей, който освен художник е експерт по история на изкуството.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Снимки ~ artodyssey1.blogspot.com