Един от най-вълнуващите митове, от зората на човечеството до днес

The Adoration of the Shepherds also by Hugo van der Goes

Исус трябвало да се роди в град Витлеем, както предсказал един от пророците. Но Йосиф и Мария живеели в Назарет, който бил много далеч от Витлеем.

Веднъж в Назарет дошъл римски воин и огласил на жителите му заповедта на римския император. „Израил повече не принадлежи на евреите. Сега Израил е част от римската държава. Всеки от вас е длъжен да се върне в онзи град или в онова село, където по-рано е живял със своите родители. Римските воини ще преброят всички и ще запишат колко души живеят във всеки град и във всяко село. Такава е заповедта на император Август“ – четял воинът.

Йосиф чул думите на римлянина и като се върнал вкъщи, започнал заедно с Мария да се стяга за път към далечния град Витлеем. Във Витлеем било многолюдно, хората идвали от всички краища за преброяването. Те се отправяли към странноприемницата, за да намерят място за нощуване. Затова, когато Мария и Йосиф пристигнали в града, нямало вече свободни места в странноприемницата. За да не нощуват под открито небе, отишли в обора. Той бил постлан със слама, а по средата се намирали яслите, от които се хранели животните.

Настъпила нощта. Всички жители на Витлеем заспали. Всички, освен Мария и Йосиф. Щастливи, те седели един до друг, а Мария държела на ръце току-що родилия й се чуден Син. Родил се Исус, Синът Божи, Който щял да направи много хора щастливи.

Мария завила Сина си в топла дреха и го положила в яслите. Сега те били неговата люлка.

През тази нощ недалеч от град Витлеем седели пастири. Те разговаряли около огъня и наглеждали овцете, които пасели наблизо. Изведнъж от небето се спуснала светлина и пастирите видели Ангел. „Не се бойте – казал Ангелът на загубилите ума и дума хора. – Аз дойдох да ви съобщя голяма радост. Сега във Витлеем ви се роди Спасител, Който е Христос Господ. Вие ще намерите Младенеца, повит и положен в ясли.“ Внезапно от небето се явили много ангели и запели песен, прославяща Бога: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.“ Притихналите пастири слушали прекрасната песен. Когато ангелите изпели песента, отново се върнали на небето, а пастирите си казали: „Да вървим по-скоро във Витлеем и да видим какво се е случило там, за което ни извести Господ.“ Веднага тръгнали на път, като оставили овцете да лежат край огъня. Бог пазел овцете им от дивите зверове.

Те пристигнали в града и намерили обора, където в яслите лежал Младенецът, а редом с Него седели Мария и Йосиф. Почтително склонили глави пастирите пред яслите: там лежал Господ Исус.

Когато настъпило утрото, пастирите тръгнали обратно и по целия път разправяли на всички, че се е родил нашият Спасител Исус. Срещналите ги хора се чудели: „Нима е възможно Спасителят да се роди в обор?“ „Да“ – отговаряли пастирите и щастливи, благодарели на Бога.

Това е един от класическите варианти на историята, случила се преди повече от 2000 години, на чудото, което празнуваме всяка година на Коледа.

Най-големите майстори в изобразителното изкуство са се вълнували от тази сцена и тя е занимавала умовете и сърцата им век след век. Нека техните красиви картини ви помогнат да си спомните рожденика, който честваме по това време на годината.

Adoration of the Kings by Giuseppe Chiari (1564-1727)

Adoration of the Magi by Jean Jouvenet (1644-1717)

Adoration of the Shepherds Bernardo Cavallino (1616-1656)

Adoration of the Kings by Gerard de Laresse (1641-1711)

Adoration of the Shepherds by François Boucher (1703-1770)

Adoration of the Shepherds by Bartolome Esteban Murillo (1617-1682)

Adoration of the Magi by Peter Paul Rubens (1577-1640)

The Adoration of the Kings from the Monforte Altarpiece (c. 1470), Hugo van der Goes

Adoration of the Shepherds by Jacob van Oost (1603-1671)

Adoration of the Magi by Peter Paul Rubens

Adoration of the Shepherds by Friar Juan Bautista Maíno (1569-1649)

Adoration of the Shepherds by Jean Baptiste Marie Pierre (1714-1789)

The Nativity by Jean Charles Frontier (1701-1763)

Adoration of the Kings by Abraham Bloemaert

Adoration of the Kings by Joseph Adam Ritter von Mölk (1718-1794)

Adoration of the Kings by Master of Perea

Картини: catholichousehold.com