„Духът от мрак и светлина на себе си е огледало! Бездънен кладенец, начало на всяка Истина – с една звезда, насмешлив лъч в теглото и факел в ада, пълен с чар, триумф, утеха сред кошмар, проблясъкът на съвест в Злото!”
Из „Цветя на злото”

Charles Pierre Baudelaire (1821-1867)

Сборникът със стихотворения на френския поет Бодлер „Цветя на злото” (Les Fleurs du mal) е публикуван за първи път на 25 юни 1857 г. и предизвиква съдебен процес, в края на който Бодлер трябва да плати глоба за нарушаване нормите на общественото поведение и морал, а също и да премахне от стихосбирката шест от най-неприличните поеми. През 1935 г. италианският артист Карло Фарнети облича скандалните „Цветя на злото” във великолепни илюстрации.

Carlo Farneti е роден през 1892 г. в Неапол. Художественото си образование получава в училището на Художествено-промишления музей на града. Като артист работи предимно в областта на приложните изкуства и книжната графика. През 1926 г. Карло заживява във Франция, където намира издател, който му предлага работа като илюстратор на книги. Вдъхновител на много от рисунките му е Едгар Алън По и неговото творчество, преведено на френски от Шарл Бодлер. Книгата на По, публикувана през 1927-1928 г. излиза в тираж от 240 екземпляра. За 44-те разказа на автора, Карло създава 150 гравюри, изпълнени в изключително трудоемката и рядка за онези времена техника „la manière noire”.

В Париж Фарнети сътворява илюстрациите към романа на Емил Зола „Земя”, 105 оригинални рисунки към библиографския роман на Луи Фердинан Селин „Пътешествия до края на нощта”. Сред последните и най-значими произведения на Карло Фарнети в жанра на книжната графика, са илюстрациите към изданието от 1935 г. на „Цветя на злото” на Бодлер, които ви представяме.

Илюстрации: bordel.haghn.com