Плодовит художник, поет, глашатай на модерното изкуство, баща на руския футуризъм и един от основателите на кубо-футуристичното движение във Франция и Германия (Der Blaue Reiter). Такъв е роденият в Русия Давид Давидович Бурлюк. От съвсем ранна възраст той култивира интелектуални интереси, осигурили почва на всичките му таланти. Артистичното обучение го отвежда първо в Париж, Германия и обратно в Русия, където завършва през 1913. Заедно с приятели като Маяковски и Бенедикт Лившиц, Бурлюк е автор на най-забележителните идеи в руското литературно движение от онова време. През 1911 г. той участва в първата изложба на “Синия конник" - движението на Василий Кандински. Сравняват стила му на рисуване с този на Магрит и Де Кирико. Следвоенните събития в Русия го принуждават през 1922 г. да емигрира в Ню Йорк през Япония и Канада. Творбите му са представени във Франция, Германия, Русия, Япония, САЩ, Марианските и Алеутските острови в Тихия океан.

(1882 ~ 1967)

РАДИО-СТИЛ - Универсален лагер на радио-модернистите

АМЕРИКА ВЕЛИКАТА

Узряло е времето да оценим факта, че страната трябва да притежава ИЗКУСТВО адекватно на нейната величина. Велика Америка заслужава ВЕЛИКО НОВО ИЗКУСТВО. НОВОТО ИЗКУСТВО трябва да бъде притежание на всеки дом. Всеки винаги трябва да гледа картините на великите си съвременници. Старото изкуство е толкова международно, колкото историята. Неговите основи, неговите заключения - всеки признак от поучително и обучително естество - принадлежат на всички.

ДНЕШНОТО ИЗКУСТВО

На дървото на Велика Америка растат листа и цветя. Тънките нишки на техния аромат изпълват ноздрите на ангелите, които перят крила насред облаците от ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ.

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СВЕТОВНИТЕ ЕСТЕТИКИ

Президентът на ЕСТЕТИКИТЕ на целия свят вече беше избран. Но той самият още не е уведомен за това. Може би това си ти - който четеш тези редове? Превъзходно красив палат е подготвен за теб. Животът няма смисъл, ако живееш само заради котлетите и мършавите възнаграждения на материалната сполука. Животът придобива смисъл тогава и само тогава, когато душата навлезе във възможността за ново изкуство.

ЖИВОТО-СПОМИНАНИЕ

Както в природата, така и в живота, идеята за формата продължително е разрушавана от движението - Времето - самия процес на живота. Музиката описва Времето през образи от звук. Рисуването не е нищо друго освен оцветено Пространство. За да слушаме музика се нуждаем от Време. Да видим рисунка е достатъчен миг.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СКОРОСТТА

Трябва да тренираме съзнанията си да виждаме нещата бавно, а също и да виждаме повече.
Китайците виждат нещата по различна - по-бавна - скала от нашите високо “цивилизовани" художници.
Китайските художници виждат отчетливо всяко перо в крилото на летяща птица.

1926

Превод: Тодор Карастоянов

Чаепитие

Деревня летом, 1946

Крестьянская пара с коровой и гусями

Вид на воду (Деревенский пейзаж с озером), 1947

Натюрморт с розами и фруктами, 1933

Пейзаж в Нью Мехико, 1942

Чаепитие с белой кошкой

Обнаженная

Стойка, 1946

Пейзаж, 1921

Прогулка в деревне, 1944

Рыбак

Черный конь

Цветы у моря

Мальчик с девочкой, 1918

Сани с лошадьми

Портрет женщины

Возвращение На Родину В Конном Экипаже

Източник: liternet.bg
Изображения: tanjand.livejournal.com, wikiart.org, pinterest.com