български език

Блъскайте по езика ни, по народността ни, може пък да е в това цярът на оловната наша апатия ♥ ХАЙТОВ
Блъскайте по езика ни, по народността ни, може пък да е в това цярът на оловната наша апатия ♥ ХАЙТОВ