български език

Нашето мислене е пълно с „криво-ляво” и „от дъжд на вятър” ♥ Станислав СТРАТИЕВ
Нашето мислене е пълно с „криво-ляво” и „от дъжд на вятър” ♥ Станислав СТРАТИЕВ