български език

Да се събирами, да поговорими и да видими какво ша напрайми ♥ ЧУДОМИР
Да се събирами, да поговорими и да видими какво ша напрайми ♥ ЧУДОМИР