български художници

Смирението е съзнание за нашите немощи и несъвършенства ♥ Илия БЕШКОВ
Смирението е съзнание за нашите немощи и несъвършенства ♥ Илия БЕШКОВ