Българският народ

За България е най-хубаво да пази неутралитет. Колкото войни е водила, все е губила ♥ Петър ДЪНОВ
За България е най-хубаво да пази неутралитет. Колкото войни е водила, все е губила ♥ Петър ДЪНОВ