баща и син

Отсъстващи бащи, изгубени синове ~ Ги КОРНО
Отсъстващи бащи, изгубени синове ~ Ги КОРНО