Д-р Нийл НЕДЛИ

♥ Бъдете готови да платите всяка цена за истината и никога не я продавайте
♥ Бъдете готови да платите всяка цена за истината и никога не я продавайте