Демокрация

Човекът е брониран и чака заповеди, защото е изпълнен с противоречия и не може да разчита на себе си
Човекът е брониран и чака заповеди, защото е изпълнен с противоречия и не може да разчита на себе си