Германците са прочути със своята дисциплина, организираност и отговорност. Именно тези качествата те държат да възпитат у своите деца. Страната с най-стабилна икономика в Европа обаче, е с най-нисък коефициент на раждаемост в ЕС. Когато качеството на живот започне да диктува създаването на самия живот, е трудно е да се предвидят последствията в дългосрочен план. През ноември 2013 г., Германия стана първата страна в Европа, която въведе трети "неопределен" пол в актовете за раждане. Тази прокламирана „законова революция" даде право на родителите, да позволят на децата си сами да решават с кой пол да се идентифицират. Ето някои от правилата на немското възпитание.

(German school-boy (Heinrich Bruno Wittig), aged 7, with schultüte & schulranzen, on his first day of school, Zeulenroda, 1936)

* Обикновено германците създават семейство до 30-та си година, но не бързат с наследниците. Осъзнават колко отговорна е тази следваща стъпка и първо се заемат с осигуряването на необходимото материално обезпечаване.

* Много жени са отдадени на кариерата си, а раждането на деца е спирачка за този добре планиран процес. Съчетаването на кариерата с планове за дете е изключително коментирана тема в Германия. Тя се сблъсква с предразсъдъците за традиционната роля на жената като майка без професионална реализация. Повечето млади жени се страхуват да не изгубят работното си място и да се лишат от високите си доходи.

* Платеният отпуск по майчинство в Германия започва шест седмици преди и завършва осем седмици след раждането на дете. След това майката трябва да се върне на работа или да излезе в неплатен отпуск по майчинство.

* Подготовката на бъдещите майки в Германия е организирана подобаващо. Здравната каса поема курса за бременни, който обхваща физическата и теоретичната подготовка за раждане.

* Повечето традиционни детски градини не предлагат целодневни грижи /изискванията за престой зависят от ангажираността на родителите и др./, затова родителите трябва да помислят и за услугите на детегледачки. А това са допълнителни разходи.

* Немските баби по традиция не се впускат в гледането на внуци /за разлика от италианските, руските, българските/. Те имат активен собствен живот, а грижата им към малките наследници се изразява в подаръци по празниците.

* Още от съвсем малки, децата се научават да спазват режим, който стриктно се допълва през годините. Време за лягане, време за игри, време за учене, време за телевизия – всичко е фиксирано и ясно. „Волните програми" не са на почит.

* Детската градина има за цел да развие социалните и емоционални способности и умения на децата. Време, посветено на общуване, игри по правилата, дисциплина, концентрация на вниманието. Това е мястото, където на децата е дадена възможност да си изберат занимание по душа.

* Писането и четенето се изучават в началното училище. Там децата се научават на любов към знанието. Уроците често се провеждат под формата на игра, а оценките от контролни и тестове не стават повод на публичен диспут, защото това може да нарани достойнството на някое дете. Децата в клас нямат фиксирано място – те постоянно си разменят местата, за да се научат да изграждат отношения с всички свои съученици.

* Немските специалисти смятат, че гледането на телевизия е вредно, затова много родители се стараят да ограничат достъпа на децата си до телевизора. Ежедневието на малките е наситено с игри, рисуване, музика, различни кръжоци, спорт. Това е част от програмата за естетическо възпитание на децата в страната.

* В Германия сериозно подхождат към законите за закрила на детето – малчуганите се запознават с правата си още от малки. Това, че дете може да се оплаче официално от своите родители, отдавна не е шега, а реалност. Такъв сигнал може да бъде подаден и от съсед или свидетел на родителско насилие. Как може да приключи всичко това – в нередки случаи с отнемане на родителски права.

* Джобните пари на децата в Германия са регулирани със закон - деца до 7 г. разполагат с 1,5-2 евро седмично; 10 г. – с 10-12 евро; 13 г. – с 20 евро; 15 г. с 25-30 евро на седмица.

* Независимо от традиционно високия стандарт на живот на децата в Германия, родителите все по-често се обръщат за помощ към психолозите. Те са обезпокоени от необщителността и вглъбеността на своите наследници, които най-често са свързани с отсъствието на приятели и липсата на искрено общуване с близки хора.

По материал на Журнал Клубер