Пътят към художествената литература в детството преминава през вълшебния свят на илюстрациите. Това е много отговорен избор, от който се определя дали у детето ще се появи най-важното увлечение в живота – любовта към книгите. Благословен е мигът, в който френският художник Бенджамин Лакомб е решил да създава детски светове, воден от правилото, че отличителната черта на детските книги е, че те са по-хубави от тези за възрастни. В рисунките му приказните герои оживяват и разказват истории, направо от страниците. Роден през 1982 г. в Париж, днес е един от най-добрите илюстратори на детски книги в света. Неговите картини със сигурност са най-качествената храна за детското въображение.

Снимки: Benjamin Lacombe