„Страхът пред отговорността прави човека безсърдечен.“

„Жива Етика“ има и друго равностойно, но по-малко известно значение Агни Йога - философско и етично учение, което обхваща всички страни на битието  от космологични проблеми до ежедневния човешки живот. Това учение се основава на книгите, написани от Елена и Николай Рьорих през първата половина на 20-ти век в сътрудничество с Учителите на Изтока.

Обикновено хората избягват думата единение, защото се страхуват от нея, а в същото време говорят много за съчувствието, забравяйки, че двете понятия са тъждествени – едното е немислимо без другото. От две близки понятия хората обикновено избират онова, което носи по-малко отговорност. Съчувствие можем да изразим и с няколко думи, а единението изисква действия. Това плаши малодушните. Те не искат да разберат, че подобаващо изразена, съчувствената мисъл е мощно действие. Нерядко съчувствието си остава празен звук, в резултат на който не се получава нито творяща мисъл, нито действие. Съчувствието бива убито от липсата на мисъл, а единението – разбито от липсата на действие. Страхът пред отговорността прави човека безсърдечен.

Жените трябва да вземат инициативата за единение в свои ръце. Това няма да е лесно, но нима ще се подчиним на битуващите нелепи навици, щом единният реален двигател вече е назован! Разбира се, много от наслоеното има историческа основа. Тези бентове трябва да бъдат разрушени! Нека жените от всички племена и религии помогнат в строежа на еволюционните стъпала. Всяко забавяне е недопустимо.

Ще срещнете два вида противнички на равноправието, еднакво отдалечени от еволюцията. Едните, почитателки на харемния принцип, ще кажат, че не бива да се рушат вековните традиции. Другите, негодувайки срещу досегашното положение, ще изискват абсолютно първенство.

Не мъкнете старите обиди в бъдещето, но и не защитавайте консерватизма на изживелия времето си бит. Не ограничавайте свободното познание. Най-добре е истинското равноправие да бъде наречено пълноправие. Задълженията на осъзнатото пълноправие ще освободят бита от грубите навици, сквернословието, лъжата, прашното всекидневие. Ако мислите за новата еволюция не засияят самостоятелно, те трябва да бъдат внушавани още от най-ранна детска възраст. В света има много жени, които напълно разбират значението на пълноправието. Разчитайте на тяхното съдействие.

Хората се гордеят с унищожаването на робството, но дали то е унищожено действително навсякъде? Могат ли да спят спокойно земните обитатели, когато някъде човешкото достойнство е унижено до скотско състояние? Могат ли хората да се хвалят с постиженията на просвещението, когато знаят, че няма пълноправие?

Установяването на пълноправие не бива да изглежда като някакъв необичаен акт. Естествено състояние, то трябва да бъде възприемано спокойно. Дълбоко в душата си можем да съжаляваме, че не е настъпило по-рано, но не и да се гордеем с реализирането на нещо, посочено от самата Природа.

Пълноправието означава и пълна отговорност – иначе би се превърнало в произвол. Жените притежават добросъвестност, която ще направи еволюцията качествена. Липсва ли вроден стремеж към високо качество, чувството за усъвършенстване не може да бъде овладяно.

Жената може да бъде и съдия, и защитник. Несправедливостта ще намалее, когато в съдилищата се утвърди отвращение към недоброто начало. Тази разлика трябва да преобрази целия бит.

Жени, вие сте в състояние да разберете сътрудничеството! С тези думи искам да събудя дремещите в дълбините на сърцата огньове.

Грубостта и подивяването достигнаха невероятни размери. Диващината нахлу в градовете и тъпче насажденията на духа. Съзнанието масово се върна към състоянието си от най-тъмните времена. Шумът от машините заглушава вопъла на духа.

Човешката нетърпимост и жестокост говорят за дълбоко невежество. Каква полза, че човекът се е научил да чете, но си е останал звяр! И животните се научават да разбират някои знаци, но си остават готови за кръвопролитие.

Пазете се да не проявявате несправедливост. Тя е майка на безобразието. Разпознавайте несправедливостта не с думи, а със сърцето си.

Търпението е съзнателно, планомерно разбиране за ставащото. Изграждайте го като качество, подпомагащо напредъка. То дава възможност на енергията да участва в събитията, да ги подпомага и да не въвлича човека в заблуди.

Който иска лек живот, по-добре да не живее. Който има претенции да му се плаща според заслугите, нека не мисли за висшия свят. Който трупа богатства в плътния свят, ще е бедняк във висшия.

Всеки физически допир е акт с голямо напрежение. Звероукротителят знае силата на докосването. Градинарят разбира значението на физическата грижа за растенията. Хората обаче не са предпазливи в общуването помежду си. Виждали сте как още с приближаването си даден човек напълно нарушава ритъма на енергията.

Злобата е като ръждата. Злобният неизбежно отравя тялото си и разлага собственото си съзнание. Злобата е сред главните фактори за образуването на космични отпадъци в хода на човешката еволюция.

Всеки знае, че е по-добре да не допускаш разюзданост, отколкото след това да укротяваш нейното безумие.

На нежелаещите да разберат какво представлява високомерието ще кажем: избавете се от отвратителния червей на принизяването. Такъв омаловажаващ извършва една недостойна трансформация и сам крачи по нищожен път. Стараещият се да превърне ближния си в нищожество доказва нищожността на своята мяра.

Животните наистина имат развито съзнание, изявяващо се не само в процеса на тяхното опитомяване, но най-вече в свободния им живот. Не е нелепо да говорим и за съзнание при растенията. Те притежават нерви и не само реагират на светлината, но могат да се привързват към определен човек. От едната страна е човешката психична енергия, но от другата – привличането към конкретно лице. За да достави радост на любимия човек, растението е в състояние дори да цъфне в необичайно за това време.

Хората не обръщат внимание на ставащото около тях, а се стремят към чуждото. Само то им прави впечатление, а най-ценното и близкото не привлича вниманието им и не се изучава. Подобна несъизмеримост говори за незнание и развитото съзнание е длъжно да я изкорени. Трябва във всяко едно отношение да се прилага справедливо наблюдение.

Не си мислете, че хората имат богато въображение. Това творческо качество е рядко явление. Странно, но пъстрите зрелища не са подпомогнали неговото развитие. Налице е дори обратното – представите сякаш се плъзгат по изтъркана плоскост! Не участва ли сърцето, всичко външно е без значение.

* От Агни йога „Аум“, ТЛ Медиа
Изображения: nfo-mir.com