„Всяка мисъл е причина, всяко състояние е следствие.“

Д-р Джоузеф Мърфи е американски пастор, философ, преподавател и писател на произведения в жанра религиозна литература и книги за самопомощ.

Д-р Мърфи е психолог, доктор на религиозните науки и един от най-изтъкнатите и международно признати авторитети в областта на мистицизма и себепознанието. Най-известен става с книгата си „Силата на твоето подсъзнание“ (изд. Кибеа), чрез която е оказал благотворно влияние върху живота на милиони хора по света.

(1898 ~ 1981)

Най-голямата тайна, притежавана от великите хора на всички времена, е тяхната способност да влизат в контакт с подсъзнанието си и да освобождават силите в него. Вие също можете!

Ако искате да напишете книга, прекрасна пиеса, да изнесете хубава реч пред публика, предайте тази мисъл с обич и чувство на своето подсъзнание и то ще реагира по съответния начин.

В нашето естествено желание да бъдем богати, щастливи и успешни няма нищо лошо, напротив, то ни е дадено свише от космическа сила.

Вие сте като капитан, който управлява своя кораб - трябва да давате правилни заповеди (мисли и образи) на вашето подсъзнание, което контролира и управлява всички ваши преживявания.

Вашето желание е вашата молитва. Представете си изпълнението на това желание точно сега, почувствайте го като реалност и ще разберете каква е радостта от това молитвата ви да бъде чута.

Вашето подсъзнание е творец на вашето тяло и то може да ви излекува. Приспивайте се всяка вечер с мисълта за съвършено здраве и вашето подсъзнание, като ваш покорен слуга, ще ви се подчини.

Всяка мисъл е причина, всяко състояние е следствие.

Аз знам, че да процъфтиш, означава да израснеш духовно.

Решително премахнете всички негативни мисли, както се режат изсъхналите клони от едно здраво дърво.

Злобата и завистта са препятствия за притока на богатство. Радвайте се на богатството на другите.

Законът за подсъзнанието е справедлив – той с математическа точност изпълнява това, което е заложено в него. Изпълнете мислите си със зло и с вас ще се случват само неприятности и нещастия. И обратно – изпълнете ги с добро и животът ви ще е пълен с щастие и успех. Такъв е законът.

Всичко, което ви изпълва с вяра, увереност, радост и ентусиазъм, има власт над вас и управлява поведението ви. Ентусиазмът ръководи всички ваши действия, тъй като ентусиазъм означава „обладан от Бога".

У вас не би се появило някакво желание, ако няма начин за неговата реализация. Осъзнайте, че безкрайния Дух, който ви е дарил това желание, ще ви открие и съвършения план за неговото осъществяване.

Най-дълбоките слоеве на вашето подсъзнание таят в себе си нескончаема мъдрост, неограничена сила и неизчерпаем запас от възможности, способности и таланти, които само чакат да бъдат развити и да се проявят в совята цялост. Осъзнайте автентичното съществуване на тези духовни сили в себе си и те веднага ще придобият контури във вашия живот.

Бог никога не наказва и не изпитва. Човек сам наказва себе си заради невежеството и неумението да използва законите на разума. Единственият грях е невежеството, а всички страдания на света са само негови последствия.

Успех означава да живееш пълноценен и щастлив живот, да проявяваш най-добрите си качества и да споделяш със света всички свои таланти.

Ако вашите желания и картините на вашите фантазии си противоречат, то последните винаги се оказват по-силни.

Вие имате пълно право да бъдете богати, да живеете в изобилие и да излъчвате щастие и успех. Парите са ни нужни, за да се освободим от бремето на бедността и ограничеността.

В бедността на практика няма добродетели. Тя прилича на умствено разстройство, от което трябва да се лекуваш както и от всяка друга болест. Ние сме дошли на земята, за да разкрием собствените си възможности и таланти, а също и за да израстваме и да се развиваме не само духовно и умствено, но и материално.

Съкровищницата е в самите вас. Обърнете поглед навътре, за да получите отговор на най-съкровените си желания.

Никога не си служете с изрази като „Не мога да си го позволя“ или „Не мога да направя това“. Вашето подсъзнание се подчинява на думите ви и се грижи за това да нямате парите или възможности да направите онова, което искате да направите. Говорете утвърдително „Мога да направя всичко чрез силата на моето подсъзнание.“

Принципът на живота е принципът на вярата. Вярата е мисъл в съзнанието ви. Не вярвайте в неща, които могат да ви навредят или наскърбят. Вярвайте във възможностите на вашето подсъзнание да ви излекува, вдъхновява, да ви направи силен и преуспяващ. Нека ви бъде според вярата ви.

Променете мислите си и ще промените съдбата си.

От Джоузеф Мърфи: „Силата на твоето подсъзнание“, изд. Кибеа
Снимка: drjosephmurphy.wordpress.com