Мъдростта на времето

Наричан основоположник на съвременната философия и баща на съвременната математика, Декарт се нарежда сред най-влиятелните мислители в новата европейска история. Декарт е известен като създател на декартовата координатна система, която повлиява развитието на съвременната аналитична геометрия и математически анализ. Той вдъхновява както своите съвременници, така и следващите поколения философи, поставяйки началото на водещото философско течение в Европа през 17 и 18 век – рационализма.

(1596 ~ 1650)

Мисля, следователно съществувам!

§

Надеждата – това е стремление на душата да убеди себе си в това, че желаното се сбъдва... Страхът – това е склонност на душата.

§

Всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.

§

За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява от колкото да заучава. 

§

Разум – това е увеличителното стъкло, което, възпламенявайки, остава хладно.

§

Интелектът – това е страст.

§

Математиката познава много изкусни изобретения, които могат да бъдат полезни както за задоволяване на желаещите да се учат, така и за развитието на всички знания, облекчавайки труда на човека.

§

Надявам се, че хората, ръководени от своят природен здрав смисъл, съдят по-правилно, отколкото вярващите само в старинни книги.

§

Няма нищо, което да е толкова отдалечено от нас, че да не можем да го достигнем, или пък да е така спотаено, че да не можем да го открием.

§

Отчаяние – това е страх без надежда.

§

Повечето книги са така написани, че след прочитането на няколко пасажа и разглеждането на няколко картинки, вече знаеш цялата информация в тях. Всичко останало, което се съдържа в тези книги е само за запълване на хартията.

§

Изображение: Portrait of René Descartes, circa 1647-1649, Jan Baptist Weenix, The Centraal Museum, Utrecht, Netherlands, commons.wikimedia.org