„Никой не е предпазен от възможността да говори глупости. Лошото е, когато ги говори обмислено.“

(Portrait of Michel de Montaigne, 1570)

Глупост, мъдрост 

„Както глупостта, макар постигнала това, което е желала, никога не смята, че е получила достатъчно, така мъдростта винаги е доволна от това, с което разполага, и никога не се разкайва за своето.“ ~ ЦИЦЕРОН

Само глупците са сигурни и непоколебими.

Никой не е предпазен от възможността да говори глупости. Лошото е, когато ги говори обмислено.

Науката, която не е могла да проникне в душата им, е останала на върха на езика им.

Невъзможно е да спориш искрено с глупака. От един такъв наставник като раздразнението се опорочава не само разумът, но и съвестта ми.

За да изглеждат по-учени, те стават по-глупави.

Трудно е да спреш оня, който се е разприказвал, или да го прекъснеш, ако е излязъл извън пътя. А силата на коня се проверява, когато го накараш да спре решително и изведнъж.

Най-отличителният белег на мъдростта е постоянната жизнерадост; нейното постоянно състояние, както в надлунния свят, е никога непомръкващата яснота.

Най-големите учени не са най-големите мъдреци.

И ако можем да бъдем учени с учеността на другите, то мъдри можем да бъдем само със собствената си мъдрост.

Големите умове... обичат краткостта!

На тълпата обикновено са свойствени лекомислието и глупостта; тя се оставя да бъде водена за носа и замайвана със сладките звуци на тази словесна хармония, без да може да прецени с ума си и да познае истинската същност на нещата ...

Каква досадна болест да се смяташ за толкова мъдър, че да не допуснеш някой друг да мисли малко по-различно от тебе.

... ние се поставяме над останалите животни и се изключваме от тяхното общество и положение не поради това, че притежаваме истински разум, а от глупаво високомерие и твърдоглавство. 

Голяма глупост е да вярваш във всичко, което не можеш да отхвърлиш. 

Твърдоглавието и разпалеността в спора са най-сигурното доказателство за глупостта. Има ли нещо на света по-упорито, по-решително, по-надменно, по-самовглъбено, по-важно и по-сериозно от магарето?

... някои дребни душици..., колкото повече надигат главата си, толкова повече показват задника си. 

Из: „Афоризми, максими и размисли“, Цитати от „Опити“, Мишел дьо Монтен, изд. Наука и изкуство
Изображение: Portrait of Michel de Montaigne, 1570s (unknown artist), commons.wikimedia.org