„Мъж, който ненавижда мерзавците и негодниците, има син-наркоман. Жена, която ненавижда хората, има син-убиец.“

Руският психотерапевт и психолог за разрушителната сила на ненавистта, споделено в книгата му „Възлюби своята болест“.  

Ненавистта 

Ненавистта е крайно проявление на отхвърлянето. Нека разделим думата „ненавиждам“ на съставните му части - не-на-виждам. Оказва се, че когато ненавиждаме, мислено се отърваваме от човека: „Вече не те виждам“. Тоест, теб вече те няма. Колко често казваме: „Да не ми се мяркаш вече пред очите“ или „Не искам да те гледам повече“. Тоест нежеланието да видиш някого също е ненавист. Има още едно проявление на ненавистта - безразличието и равнодушието. Това е същата тази ненавист, само че потисната. Ако някой ви е безразличен, това означава, че някога сте ненавиждали този човек, но не сте му простили, не сте му благодарили и не сте разбрали защо сте го привлекли в живота си. И сега тази ненавист във вид на безразличие е дълбоко скрита в подсъзнанието ви и трови живота ви.

На енергийно ниво ненавистта е не просто пожелаването на нечия смърт, а истинско убийство. В първото послание на Йоан Богослов е казано: „Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец...“ А тази програма задължително се обръща против своя източник и се превръща в програма за самоунищожение.

Ненавистта води до много сериозни заболявания. Преди всичко тя „атакува“ главата и очите. Епилепсия, Паркинсон, парализи, мозъчни травми и травми изобщо, мигрени, болести на очите, тумори, тежки кожни заболявания - всичко това може да бъде следствие от ненавистта. Фактически, хората взаимно се унищожават на подсъзнателно ниво, а след това се чудят защо по света има толкова много насилие.

Характерът на проблема или болестта зависи от силата и насоката на ненавистта.

Например, ако един мъж ненавижда жена, страда неговото „мъжко достойнство“. Всичко е много просто. У всеки човек има мъжко и женско начало. Когато насочва своята ненавист към жена, мъжът разрушава себе си. Една жена дълго време е обидена и ненавижда мъжа си заради безнравственото му поведение, заради оскърбленията. След известно време й откриват тумор на матката.

Децата, които ненавиждат родителите си, не могат да уредят личния си живот и получават същото отношение от своите деца. Дъщерята осъжда и ненавижда баща си, който е алкохолик. А за момичетата бащата представлява въплъщение на мъжкото начало във Вселената. В нейното подсъзнание още от детството и действа програма за унищожаване на мъжете. Тя пораства и се омъжва. Първият брак е неуспешен и завършва с развод. От първия брак се ражда момиче (момчетата биха били нежизнеспособни). Вторият брак също е неуспешен. От втория мъж също се ражда момиче. Жената се опитва да изгради семейство с друг мъж и дори живее известно време с него. Но след това отношенията са прекратени. А дъщерите й порастват и се омъжват за такива мъже, които пият, обиждат ги и ги бият. Програмата за ненавист към мъжете, заложена от майката, действайки в подсъзнанието на потомците, се връща обратно като ответна агресия.

Ако човек ненавижда дадена група хора, обществото, страната си, ще страда не само той, но и неговите деца. Ненавистта е мощна програма за унищожаване на онези, срещу които е насочена. При децата тази програма многократно се засилва.

Мъж, който ненавижда мерзавците и негодниците, има син-наркоман. Жена, която ненавижда хората, има син-убиец.

Ненавистта като начин на поведение също има позитивно намерение. Ако ненавиждате правителството за неговите действия, чрез своята ненавист искате да унищожите това правителство, така че на мястото му да дойде друго, което да отговаря на вашите изисквания. Защото искате да живеете в справедлива, високонравствена държава, в която да ви уважават.

Ако ненавиждате съседа си за неговата подлост, искате да го унищожите, за да се възцари справедливост.

Ако някой иска да открадне парите ви, вие започвате да ненавиждате този човек. Вие искате да запазите парите си.

Ако някой „отнеме“ любимия/любимата ви, вие ненавиждате този човек, готови сте да го унищожите.

Ако ненавиждате близък човек, това означава, че той толкова ви е унизил, оскърбил или обидил, че сте готови да го убиете. И вие го убивате. Само че мислено.

Ненавистта е производна на горделивостта. Това е желанието да поставиш своите мисли, своята нравственост, справедливост и порядъчност над всичко. Но колкото по-високо се издигате, толкова по-болезнено ще бъде падането. И изобщо, поради каква причина смятате, че вашият модел за света, вашият мироглед е истинен? Вашият мироглед е само една от няколкото милиарда гледни точки за Реалността. При това, всяка гледна точка заслужава уважение. Нещо повече, как можете да направите света по-добър и по-чист чрез убийство, предизвикано от ненавист. Това е абсурд. В този свят няма нищо лошо и мръсно. Бог е създал чист и прекрасен свят.

Трябва да приемете мисълта, че светът е изключително хармоничен и справедлив. И това наистина е така. На всеки се дава според мислите и постъпките му, според вярата му. Всеки сам създава своя свят. От личен опит знам, че някои хора доста трудно приемат тази мисъл. Много им е трудно да се откажат от предишните си убеждения и принципи.

- Докторе, нима ми предлагате да наричам „черното“ „бяло“? - възмущава се един мой пациент, възрастен мъж, който страда от сериозно заболяване. - Как мога да одобрявам постъпката на крадец, който е откраднал последните пари на някоя пенсионерка, или действията на нашето правителство, което е ограбило милиони хора?

- Не ви карам да одобрявате действията на крадците, мошениците и убийците - отговорих му аз. - Предлагам ви да приемете мисълта, че Вселената е изключително хармонична и справедлива и да започнете да откривате това в живота си. „На всеки се дава според вярата му.“ Ако крадецът е откраднал парите на пенсионерката, това означава, че тя сама го е привлякла в живота си чрез своите мисли. Може би е съжалявала съседката си, бедна пенсионерка. А може би е презирала или ненавиждала някой богат човек. Точно тези мисли и чувства са привлекли крадеца. Тогава кой е виновен? Никой. Просто на всеки е дадено според мислите му. Висшата сила, Вселената, е искала чрез крадеца да научи пенсионерката на правилно отношение към парите. Аз не одобрявам действията на крадеца, но и не го осъждам, и няма да съжалявам пенсионерката. Ще пожелая на всеки от тях късмет в живота: на пенсионерката - да се отнася правилно към парите, а на крадеца - да се грижи за материалното си благосъстояние с помощта на други, позитивни методи.

- А убийството, и то на невинни деца?

- И с убийството нещата стоят по същия начин. Човек привлича убиеца в живота си чрез неправилното си отношение към живота и смъртта. Такъв човек може многократно да изказва мисли за нежеланието си да живее или да желае нечия смърт. А еднаквите неща се привличат. Децата носят в себе си агресията на родителите си, и то многократно подсилена. Децата носят отговорност за мислите на своите родители и обратното.

- Докторе, при цялото ми уважение към вас, умът ми не може да побере всичко, което казвате. И ако трябва да бъда откровен, всичко това са глупости. Вие ми дайте лекарство, което ще ме излекува - и край. И не искам да променям каквото и да било. Дори пред лицето на смъртта няма да изменя на принципите си.

- Тогава едва ли ще мога да ви помогна. Но ви желая късмет.

Мъжът, който така и не стана мой пациент, си тръгна, а аз си мислех за това колко здраво и дълбоко в нас са вкоренени определени догми и принципи, които привличат в живота ни болката и страданието. И ние безпрекословно сме ги приели на доверие, без дори да се опитаме да се усъмним в тяхната справедливост.

Искате да бъдете здрави и да имате здраво потомство - тогава се освободете от ненавистта.

За целта поемете отговорността за своя свят! Започнете от себе си. Променете мислите и начина си на поведение - и заобикалящият ви свят ще се промени. Новите мисли ще създадат нови ситуации.

Научете се да приемате! Да приемате себе си, другите хора, живота и съдбата си.

Уважавайте себе си и другите! Като проявявате уважение към другите, вие уважавате преди всичко себе си.

Научете се да одобрявате и да хвалите! Стремете се да забелязвате у хората само онова, което е добро, позитивно, полезно. Помнете, че всеки човек има най-различни качества. И ако помислите ви са чисти, хората ще ви показват само добрите си страни.

Ако искате да промените заобикалящия ви свят и хората в него, можете да направите това с помощта на насилие. Има такъв метод. Това е много добър метод. Добър метод да направите своя живот и живота на децата си нещастен. И ако поемате отговорността да използвате точно този метод, запомнете последствията от това. Според един от законите на Вселената - еднаквите неща се привличат - вашата ненавист ще привлече в живота ви ответно насилие.

Предлагам ви друг вариант. Тъй като външният свят е моят свят и аз сам го създавам, чрез промяната на мирогледа си, променям своя свят, следователно и заобикалящия ме свят. Това може да бъде казано по-просто: ако искате да промените околните - променете себе си. Тогава няма да имате никакви претенции, тъй като това зависи от вас.

От: „Възлюби своята болест“, Валерий Синелников, изд. СофтПрес
Снимка: self.wikireading.ru