„Още по-трагично е, когато родителите, и в повечето случаи бащите, дори приживе използват само тази форма, за да покажат любовта си, тоест чрез своята финансова подкрепа.“

 

 

Парите като заместител на любовта

Парите нерядко ни служат като заместител на любовта, дори и отвъд смъртта – под формата на наследство. Понякога наследниците разбират едва при отваряне на завещанието, че очевидно са били обичани или най-малкото – харесвани. Често обаче разбират и противното – че отвъд смъртта ги наказват заради непроявена обич към покойника. Фактът, че и тук се употребява думата „обич”, вече показва близостта между парите и любовта. Финансовата и любвеобилната, или нежна обич, се родеят в модерния свят и вероятно са взаимно заменяеми.

Парите и състоянието – в качеството си на твърда и неподвижна, и понякога – в буквалния смисъл на думата вкаменена в недвижимите имоти и скрепена с документи форма на любовта – тук се превръщат във валута, която е в състояние да изрази симпатия.

Подобно и може би още по-трагично е, когато родителите, и в повечето случаи бащите, дори приживе използват само тази форма, за да покажат любовта си, тоест чрез своята финансова подкрепа. От друга страна обаче, стига децата да откликват с одобрение, това все пак е някаква форма на любов и е много по-добра от липсата на всякаква подкрепа. Когато детето разпознае в тази ситуация, че баща му има някакъв проблем, тогава ще му бъде по-лесно да прости и ще се чувства по-малко изоставено. По-добре е да имаш баща, който плаща издръжка, отколкото някой, който бяга дори от нея. 

Парите междувременно са се превърнали в най-любимото възнаграждение, което все пак се дължи нерядко и на младото поколение. Много деца предпочитат да получават пари, вместо конкретни подаръци, защото те в по-голяма степен задоволяват индивидуалните им желания. Отдавна вече е в реда на нещата добрите годишни оценки да се възнаграждават с пари. Зад този похват се крие и мисълта „Горд съм с теб и те обичам” – и ти го показвам чрез тази банкнота.

При така наречената платена любов отдавна вече сме привикнали към корелацията любов – пари, макар че тук, разбира се, не става дума за истинската любов, а само за нейната физическа форма – секса. Защото любовта няма как да бъде купена, тя дори не може да бъде планирана или манипулирана.

В нашите модерни времена все по-често бъркаме формата със съдържанието или заместваме качеството с количеството. За разлика от по-рано, когато всички търсеха голямата любов, в днешно време има много секс за всички. В миналото формата и съдържанието не са се разминавали до такава степен. Хранителните продукти все още са съдържали всичко от жизненоважно значение. Наистина, днес те изглеждат по подобен начин или на външен вид са дори по-красиви, но вече не съдържат нещата, които са ни нужни, за да живеем. Вместо малко на брой хранителни продукти, сега имаме много съестни продукти, или, както се изразяват специалистите по хранене: „Страдаме от липса на съдържателни (вещества), въпреки изобилието от калории”.

Парите са се превърнали в универсално разменно средство в стокообмена и междувременно са се преобразили и стоката, която управлява света, но наред с това изпълняват посредническа функция и в какви ли не други области. Бащата, който по същество вече не се грижи за своите деца, просто плаща издръжка. По този начин той наистина вече не ги изхранва, но затова пък плаща на майката, за да може да го прави тя. 

Парите са се превърнали в най-търсеният заместител в нашия модерен спят. Сребролюбието, което може да бъде наречено и ненаситност, също е чест заместител на любовта. Зад него обикновено се крие представата, че човекът с многото пари може да си купи всичко – дори и пялата любов на този свят – вследствие на което ще бъде много обичан и уважаван. В действителност той се превръща по-скоро в жертва на завистта, онази негативна форма на обичта, която е многоликата и многостранна карикатура на любовта.

~ Упражнение - Парите и любовта

Отново се оттеглете в своето вътрешно пространство, наситено със спокойствие и се настройте лично да поразсъждавате във връзка с темата за парите и любовта, към която ще ви въведат следните въпроси.

– До каква степен вярвам, че с помощта на парите ще си осигуря повече любов?

 Случвало ли ми се е вече да загубя истинската любов заради (липса на) пари?

– Какво мога да си купя с пари, което поне да има „привкусът” на любовта?

 Заместител на какво друго са парите ми? 

От: „Психология на парите“, Рюдигер Далке, изд. „Сиела“, 2013 г. 
Снимка: goodreads.com