Хорхе Букай

Когато търсенето на нечий поглед се превърне в зависимост, любовта се трансформира в борба за власт
Когато търсенето на нечий поглед се превърне в зависимост, любовта се трансформира в борба за власт