Кървавото писмо ~ 140 години от избухването на Априлското въстание

На 20-ти април 1876 г. в Копривщица пуква първата пушка на Априлското въстание. В тоя ден Тодор Каблешков пише историческото Кърваво писмо. С него той известява съзаклятниците си в Панагюрище, че въстанието е започнало и го подписва с кръв от убития мюдюрин. 19-годишният Георги Салчев е вестоносецът, който препуска в див галоп до Панагюрище, а конят му издъхва малко преди влизане в града.

Братя!
Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии...

Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!...

Ако вие, братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...
Копривщица, 20 априлий 1876 г.
Т. Каблешков

Бях очевидец, когато се извърши всичко гореказано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за да направя същото.
Н. Караджов

Почит към героите пожертвали живота си за свободата на България.

Картина „Хвърковата чета”, Петър Морозов
Снимка: bg.wikipedia.org