„Онова, славянското, което нося в кръвта си като наследство от тази земя, много ми е помогнало в живота… Като българина и аз съм неспокойна, творческа натура.”

(1903 ~ 1995) 

„Професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал своя български произход и се гордее с него, е пример за всички, които отдават силите и способностите си в името на науката и за благото и напредъка на човечеството.”
Джордж БУШ

„Ние свързваме името на Джон Атанасов предимно с първия електронен компютър, наричаме го Баща на компютъра. Това е напълно заслужено, но е твърде стеснено. Големият и решаващ пробив на Джон Атанасов е изоставянето на механиката и създаването на електронни схеми за смятане, като се използва представянето на числата в двоична система. Сега това ни се вижда много естествено и просто, но гениалната стъпка е в преодоляването на традицията. Принципите, върху които е построен компютърът на Джон Атанасов, са залегнали в основата на стотиците милиони компютри, без които днешното общество вече не може да съществува.”
Акад. Благовест СЕНДОВ

„Най-голямата смелост човек може да прояви не в открития Космос, а в мисълта.”  
Джон АТАНАСОВ

Като посвещавам на народа на бащината ми земя този вариант на моите спомени, аз се изпълвам с дълбоко вълнение. Изпитвам нужда да кажа твърде много неща на моите български читатели, а думите идват трудно. Моят баща е роден на 6 януари 1876 г. по времето, когато нашият народ се готви да въстане срещу Турция. Преди да избухне въстанието, турските управници заставят жителите на Бояджик да напуснат домовете си, за да бъдат те опожарени. Но докато моят дядо бяга със сина си на ръце, последван от баба ми, група турски войници го прострелват в гърдите. Куршумът, който го убива, оставя белег върху челото на моя баща за цял живот.

Баба ми се омъжила след това още два пъти. Тринадесетгодишен, моят баща пристига в Съединените щати и на 15 години остава съвсем сам. След това невероятно начало на неговия живот, той завършва Университета Колгейт и се оженва за майка ми – една американка, чийто дядо се е сражавал по време на нашата Гражданска война между Севера и Юга. Баща ми непрекъснато изпитваше желание да заведе съпругата и децата си в България, но не успя. Аз винаги съм усещал как наследството, което съм получил чрез кръвта на два различни народа, крепи духа ми.

И сега, като остарявам, аз се радвам още повече на своята добра участ. Народът на моя баща ме прие топло даде ми висока награда – орден „Кирил и Методий” (първа степен), избран бях за чуждестранен член на Българската Академия на Науките и поддържам ценни връзки с много приятели в България.

Българийо, народе на моя баща, аз ви поздравявам.

Джон В. Атанасоф
Монровия, щат Мериленд, САЩ
15 февруари 1985 г.

Информация от сбирката на Национален политехнически музей, София
Снимки:  Prof. John Atanasoff, the inventor of the computer, Wikipedia, Wikiwand