"Музиката и изкуството да водиш разговори – това са начините да привлечеш данна. Не с вдигнати крака, а здраво стъпила на земята.“
Мемоарите на една гейша

В японската традиция, чиракуващите гейши са наричани „майко”. В превод тази дума означава „танцуващи деца”. Преди приемането на закона за детския труд, „майко” са могли да стават 9-12 годишни момичета. Завършвайки обучението си по правилата за прием на гости, обучаващите се гейши започвали своята кариера. След войната правилата били преразгледани, а днес „майко” могат да стават единствено момичета, завършили средното си образование. В следващите документални фотографии са запечатани моменти от живота на младите гейши „майко” и „гейко”, заснети в Киото през 1920 г.

Източник: cameralabs.org