Когато американският политолог, социолог и автор Франсис Фукуяма заяви, че светът е достигнал "края на историята" през 1992 година, той е бил само наполовина прав. Вярно е, че Съветският съюз и неговия идеологически модел се срутиха и западния образ на либералната демокрация надделя, но въпреки това, структурите, в които ние сме приютявали идеята ще отнеме малко повече време да изчезнат. Такъв е случаят с комунистическите паметниците, разпръснати не само у нас, но и във всички бивши социалистически държави.

Тези изоставени монументи на Съветската дружба днес изглежда са се поддали на разрухата на времето, но те продължават да ни напомнят за трайно преобразяващата сила на идеята.

1

Зимница, България

2

Niš, Сърбия 

3

Kosmaj, Сърбия 

4

Kruševo, Македония 

5

Jasenovac, Хърватия 

6

Košute, Хърватия 

7

Sanski Most, Босна и Херцеговина

8

Ostra, Румъния 

9

Tjentište, Босна и Херцеговина 

10

Petrova Гора, Хърватия 

11

Brezovica, Косово

12

Kolašin, Черна гора 

13

Zenica, Босна и Херцеговина 

14

Tjentište, Босна и Херцеговина

15

Makljen, Босна и Херцеговина 

16

Mitrovica, Косово 

17

Ilirska Bistrica, Словения 

18

Korenica, Хърватия

19

Nikšić, Черна гора 

20

Kozara, Босна и Херцеговина 

21

Sinj, Хърватия 

22

Kadinjača, Сърбия 

23

Grmeč, Босна и Херцеговина 

24

Podgarić, Хърватия

25

Бузлуджа отвън, България

27

Варна, България 

29

Варна, България 

30

Пловдив, България 

31

Бужлуджа , България 

32

снимки: cracktwo.com / yomadic.com

Още: "Бузлуджа - руините на срама или архитектурен феномен?...