„Непослушанието на българите доведе до петстотингодишно робство.”

Любомир Лулчев е офицер от българската армия и герой от войните 1912-1918 г. След това става дъновист и близо едно десетилетие е живата връзка между учителя Петър Дънов и цар Борис III, като предава съветите на първия и тълкува сънищата на втория. Затова той завинаги остава в нашата история като „българския Распутин“. За разлика от парижките, петербургските, цариградските и други потайности, в книгата на Любомир Лулчев „Тайните на дворцовия живот“, софийските са автентично документални. След 9 септември 1944 г., без да е виновен за нещо, е осъден от Народния съд и екзекутиран на 1 февруари 1945 г. Но дневникът му (отпечатан без редакция и съкращения), в който са описани интимните преживявания и тайни на царя и неговото политическо обкръжение, остава. И той хвърля светлина по коридорите на властта за времето от 1938 до 1944 г.

(Любомир Лулчев)

От учителя. 8 и половина часа сутринта на 27 юли 1939 г., Рила, 20 езеро

След завръщането ми от София откъслеци:

Светлите духове заемат големи позиции, върху които тъмните не могат да действуват (по повод на разговорите ми с Генчев). Ще го питате (царя) кой народ е прокопсал от насилието. Всичките видове насилници са се изтребвали (големите зверове в геологията даде пример учителят), царят като се върне от странство, ще му препоръчате някои книги. Нека той дели хората на две категории — на хора на насилието и на хора миротворци, те ще наследят земята.

На 28.VII. 9 и половина.

Досега силните и умните са управлявали, затова са такива резултатите на земята. За бъдеще трябва да дойдат слабите да управляват света. Ако искаш да подчиниш любовта на силата, нещастен ще бъдеш. Освободи любовта и ще бъдеш щастлив.

28.VII., 6 часът вечерта.

Ще му кажеш на царя, че паневритмията - това са разумните линии в природата, които имат постижения - развиват се тялото, дробовете, чувствата и умът; укрепява се мускулната система, съединителната тъкан, дробовете, мозъкът. Другите държави ще взимат модел от България. България със сила не може да се похвали, но хората ще вземат модела на тази гимнастика. Това са общочовешки упражнения, с които природата работи (паневритми филантропия). Един народ е един уд в общочовешкото. Трябва да се види каква функция изпълнява и тогава може да се види как ще се повдигне народът. Те сега имат гимнастики, но те не служат за обединението на цялото, а само на частите. Но ако се увеличи частта (един народ) повече, отколкото трябва, то е като да стане коремът на един человек по-голям - то е, болезнено. Ако той съдействува сега за паневритмията, ще остане, че в негово време са внесени тия упражнения. Животът може да се усили. Животът е най-мощната сила в природата. Тоя народ, който може да развие своя живот - силата, а не алчността, може да се развива и да получи плодове. Сега народите икономически се ограничават и не могат да воюват (ограничават се едни други). Силният човек е богат и може да се справи с мъчнотиите. Той, царят, трябва да изпълни волята Божия.

Горе при палатката учителят продължи: Благодарих му, че беше ми изпратил 9 праскови и 21 джанки. Той каза, че 21 е силно число, може да роди нещо, а 9 - пропуснатото.

В невидимия свят Всемирното братство на светлите иска да разбере готов ли е той да изпълни плана, който ще му дадат. Ако не е раздвоен. Ако е раздвоен, показва или че планът не е предаден добре, или той не го разбира. От него се иска една добра воля - да няма колебания - не скъпа? Да го приема - злато за злато внася, ще му злато дава, а не банкноти. Жито за жито. Непослушанието на българите доведе до петстотингодишно робство. С евреите беше същото. Едва сега на евреите дадоха малко земя, и то спорна, защото те мислят, което не е. Ако той послуша, Всемирното бяло братство ще направи всичките държави благосклонни и думите му ще се вземат във внимание.

От: „Тайните на дворцовия живот. Дневник (1938-1944)”, Любомир Лулчев
Снимка: Любомир Лулчев - beinsaduno.bg