изкуството на житейската мъдрост

Не омаловажавай малкото зло. Не си навличай неприятности от състрадание ♠ Балтасар ГРАСИАН
Не омаловажавай малкото зло. Не си навличай неприятности от състрадание ♠ Балтасар ГРАСИАН