МОЯ НОВА ГОДИНА

Във тази чудна бяла нощ къде си?

И тази нощ ли ме оставяш сам?

Годината на теб какво донесе?

На мене ли? Подарък най-голям...

Една торба със мъка пак остави

годината под моята елха

от мъката аз песни ще направя,

от сълзите - на римите смеха!

Но песните ми няма да са тъжни -

до хората ще стигат без скръбта -

поетите - те винаги са длъжни

да не показват сълзи пред света!

Самички свойте сълзи да изпият

дори в новогодишния си тост

и хамлетовска мъдрост да разкрият

на хората всевечния въпрос:

"Да бъдем ли?..."

Защо пък да не бъдем?

Та в бъдното са нашите очи,

макар светът понявга да ни пъди

и глътнатият залък да горчи!...

Годините ще спират като гости,

но ние ще оставаме след тях,

защото се обичахме по-просто

и всяка скръб обръщахме на смях!...

Във тази чудна бяла нощ къде си?

Годината на теб какво донесе? 

Дамян Дамянов