81

Когато мъжът встъпва в отношения с вас, той мисли, че вие сте Духът.

Това е единственото нещо, което вие самите сте забравили.

Мъжът обича жената не заради секса, не защото тя готви добре, не защото е прекрасна майка.

Той я обича, защото тя може да го отведе отвъд рамките на земното.

Скъпи дъщери на Бога, вие трябва да сторите нещо.

Облечете своите доспехи, пробудете се и вървете.

Небесата се прекланят пред вас. Ангелите се спускат от небето.

Полубоговете ви се подчиняват, а Всемогъщият Бог ви слуша.

Защото вие сте единственият Път.

Снимки ~ yogasphera.ru