Лирично от великата американска поетеса

Най-сладък смята се успеха
От губещите всяка надпревара.
Изпитващите страшна жажда –
те само оценяват истински нектара.

И никой от победоносната лилава армия,
която знамето спечели в битка величава
не би могъл да обясни по-точно
какво победата им днешна означава –

от оня падналия, победения,
от оня, който чувства, че животът гасне,
а до ухото му достигат звуци на триумфа
Далечни и мъчителни, и ясни!

1859 г.
Превод ~ Леда МИЛЕВА

Снимка: Emily Elizabeth Dickinson, thegrandmalogbook.blogspot.com