През 1964 г. в Чирпан Дора Габе за първи път признава за любовта си с Яворов. От сцената на местното читалище тя прочита няколко писма на поета до нея, писани през 1905 г.:
"Аз Ви обикнах от първото виждане и се уплаших за Вас. Дора, колкото по-силно Ви обиквам, толкова повече се чувствам длъжен да Ви направя едно предупреждение – додето съм с ума си поне! Вие трябва да се пазите от мене, трябва да се пазите да не ме обикнете!"

 

Дора Габе посвещава стихотворението си "Женска кръв" на Яворов. По нейно настояване, то е публикувано след смъртта й.

Женска кръв

Женска кръв...
Кръвта, която съзидава
светове от нежност,
скръб и слава,
мисли за нощта,
болката от всичко,
ревността до смърт,
любовта езическа.
Езически да вярваш
и да криеш по езически
от всичко,
че обичаш...

А твойта сянка
идва и ме пита
нося ли от „болката”
в очите си.
Нали ти
на нея ме разпъна пръв!

Свещена и греховна
женска кръв.