Осем блаженства – осем блаженства знаете вие: утеха на земята, хубост на познанието, щастие на любовта, сладост на опиянението, разтуха на твореца, сила на движещия, приятност на спомена, упоение от живота.

А деветото блаженство – о, не знаете вие това блаженство: – за него заслужава да се живее. Блаженство неизрязано още върху скрижала на блаженствата:
– Блаженство на мъката.

Елате, синове на земята – от Кархидан до Хелвон, от Хидар до Йераполис! Чуйте думите на тогова, когото светът назова блажен!

Няма блаженство за оногова, които си почива, защото го чака път. Блаженство има за тогова, който върви, защото го чака почивка.

Слова на Соломона, син Давидов, цар на Йерусалим.

Слова на Блажения.

Щастието на любовта:  мрежа от звезди и верига от злато,  о, измамно видение на бедуина, който се лута към нови брегове!

Аз, Соломон, пожелах утехите на любовта. И сбрах живи цветя за гиздостта женска: – девици от Елада – със строга хубост на мраморно изваяние: – моми от Сирия и Етиопия – с лице черно като абанос и с бели като бисер зъби, който се смеят и скърцат при всяка целувка: – момичета от Възток – с големи очи, премрежени под дълги черни клепачи — и с лице като слонова кост.

И жени от Египет доведох – гъвкави като змии, горещи като пясък и мълчаливи като пустиня.

И гледах ги – и виждах цялата хубост на света.

И познах, че е суета.

Скорпион е Жената: – душата й е хубава като кожа на кротал, очите й отразяват мъката и радостта на цял свят, ръцете й притискат и дават отровен сън, устните й изсмукват волята на мъжа, а думите й са измамливи като видение в пустинята. Мнозина любят, а малцина имат сила да кажат навреме: „Стига!“ Мнозина любят – и повечето дори на старини казват: „Още!“ Но те стават пред жените смешни, а пред мъжете жалки. Любовта е пролет. Ала няма година – само от пролет. Няма.

От „Слова на Блажения”  Богомилски легенди, Николай Райнов
Рисунки Николай Райнов