Мисли на големия руски историк

(Портрет от Л. Пастернак, 1909, „На лекции профессора Ключевского”)

Историята не учи на нищо, а само наказва за незнанието на уроците.

Сърце да има, а печал ще се намери.

Той е твърде умен, за да бъде щастлив и твърде нещастен, за да бъде лош.

Коя е най-умната жена? Тази, на която ти се иска да й благодариш, дори за отказа.

Характерът – това е власт над самия себе си; талантът – власт над другите.

Закономерността на историческите явления е обратно пропорционална на тяхната духовност.

Благодарността не е право на този, на когото благодарят, а е дълг на онзи, който благодари. Да се изисква благодарност е глупост, да не бъдеш благодарен – подлост.

Доста по-лесно е да станеш баща, отколкото да останеш такъв.

Дружбата може и да мине без любов, но любов без дружба – няма.

В живота на учения и писателя главните биографични факти са книгите, а най-важните събития – мислите.

В науката трябва често да повтаряш уроците, за да ги запомниш. В морала трябва често да помниш грешките, за да не ги повтаряш.

В правдата вярват само мошениците, защото да вярваш можеш само в нещо, което не разбираш.

Семейните кавги са регулярен ремонт на повяхващата семейна любов.

Силните думи не могат да бъдат силни доказателства.

Най-лошото е когато осъзнаеш, че си допълнение към собствената си мебел.

Сложно пишат само за това, което не разбират.

Вкус към добродетелта получаваме едва тогава, когато тя престане да бъде такава. Порокът е най-доброто украшение на добродетелта.

Гледайки тези, които вярват в Бога, така ти се иска да повярваш в дявола.

Големият успех се състои от множество предвидени и обмислени детайли.

Да бъдеш умен значи да не питаш за това, на което не може да се отговори.

Привичките на бащите – и добрите, и лошите – се превръщат в пороци за децата.

Да живееш значи да бъдеш любим. Той или тя са живели – това означава само едно – той или тя са били обичани.

Доброто, извършено от врага, е също толкова трудно да се забрави, колкото е трудно да се запомни доброто, извършено ни от приятел. За доброто се отплащаме с добро само на врага; за злото отмъщаваме и на врага, и на приятеля.

За да бъдеш добър преподавател, трябва да обичаш това, което преподаваш, и да обичаш тези, на които преподаваш.

Има жени, в които никой не се влюбва, но които всички ги обичат. Има жени, в които всички са влюбени, но никой не ги обича. Щастлива е само тази, в която всички са влюбени, но я обича само един.

Има хора, които се превръщат в скотове, щом започнат да се отнасят към тях като към хора.

Има хора, чието главно достойнство е в това, че мълчат.

Когато актьорът не разбира, кого точно играе, той по неволя играе самия себе си.

Лошо нещо е да седиш между два стола – да се намираш между претенциите и способностите си, да изглеждаш твърде голям за малките цели и да се окажеш твърде малък за великите.

Мъжът обикновено обича жени, които уважава; жената обикновено уважава само мъжете, които обича. Затова мъжете често обичат жени, които не си струва да бъдат обичани, а жените често уважават мъже, които не си струва да бъдат уважавани.

Мъжът пада на колене пред жената само за да подпомогне нейното падение.

Не започвайте дело, чийто край не е във вашите собствени ръце.