Една благородна мисъл, ако я култивирате, след 12 години ще ви направи най-благородната жена.

Вие постоянно се демагнитизирате, гневите се, тревожите се - става изтичане от нервната ви система, до дъно размътване, спукване на нервната система. Щом сте индиферентен, вашата магнетическа сила е намалена.

Когато сте здрави, може да чувствувате състоянието на другите. Сърцето може да загуби магнетическата си сила. Не носете мъжете, децата си и други, както вълкът носи лисицата. Вие често носите здрави хора на гърба си. Когато правите услуга на здрави хора, вие ги учите на леност. Всички жени Бог ги прати да работят, а вие трошите камъни.

Ако трябваше жената да бъде слугиня, Господ трябваше да я направи от краката на мъжа. Ако трябваше да бъде господарка - от главата. А Той я направи от реброто на мъжа - значи да му бъде другарка в работата.

А сега жените какво правят? Стоят пред огледалото и за женитба мислят. Женитбата аз разбирам да мине човек от животинското състояние в човешкото и от човешкото в Божественото. Веднъж е тази женитба, да станете граждани на Небето. Затова се изисква да имате здрав ум, здраво тяло и здраво сърце.

8 февруари 1917 г.
От Беседата „Хигиена на човешката душа”, държана в софийския женски кръжок. Преписана от бележките на г-жа Гумнерова

Източник: petardanov.com 
Картини:  „Sleeping Woman", „Woman with yellow hair" - Pablo Picasso