За идеалите и щастието ~ лаконично от големия американски мислител и творец

Природата обича само онези, които имат висок идеал. Тя ги нарича свои възлюбени деца и по име ги знае. А онези, които нямат никакъв идеал, те не са написани в нейната книга. Те са оставени в най-далечните кътчета за далечни времена.

Така че ако някой път усетите, че някой не ви обръща внимание и имате чувството, че сте изоставени от Бога и природата, знайте, че грешката е във вас: нямате висок идеал. Това е правило, това е закон и другояче не може да бъде. И следователно всеки един от вас може да създаде своя живот, да придобие своето щастие – да излезе от тази забравена изба.

Ако един ден човек осъзнае своя висок идеал, той започва да пълзи като охлюв и няма да мине дълго време, ще се намери на повърхността. И природата ще каже: „Ето едно от моите деца, което възкръсна”. 

Снимка: American writer Ralph Waldo Emerson in 1857; en.wikipedia.org