Получил правилната мотивация, всеки би повярвал почти на всичко. Тъй като хората са глупави, те биха повярвали на една лъжа, или защото искат да повярват в истинността й, или защото се страхуват, че може да е истина.“

Работата на Тери Гудкайнд е да твори магически светове. Автор е на поредицата „Мечът на истината“. За констатациите му относно истината, глупостта и човешката природа в избрани цитати:

Хората са глупави. Получил правилната мотивация, всеки би повярвал почти на всичко. Тъй като хората са глупави, те биха повярвали на една лъжа, или защото искат да повярват в истинността й или защото се страхуват, че може да е истина. Главите на хората са пълни със знания, с факти, с вяра, повечето от които лъжливи, макар те да си мислят, че всички са истински. Хората са глупави, те рядко различават лъжата от истината и въпреки това са уверени, че го правят, така че става още по-лесно да ги излъжеш. Хората имат нужда от враг, за да си създадат чувство за цел. Лесно е да ръководиш хората, когато те имат чувство за цел. Целта е несравнимо по-важно нещо от истината.

Много хора, за да живеят, имат нужда да са управлявани. В своето самолюбие и алчност те гледат на свободните хора като на деспоти. Те имат нужда от водач, който да подрязва избуялата растителност, така че слънцето да стига и до тях. Те са на мнение, че на никое растение не бива да се позволява да се извисява над най-ниските, за да може светлината да огрява всички. Те предпочитат да си осигурят пътеводна светлина независимо от средствата, вместо да си светят сами.

Противоречия не съществуват. Нито отчасти, нито изцяло. Да вярваш в противоречия означава да изоставиш най-ценното, което притежаваш, разума си.

Най-добрите намерения могат да причинят най-големи вреди.

Да извръщаш съзнателно глава от истината е предателство.

Човек трябва винаги да търси своята истина в живота, а не просто да вярва, на това, което му се казва без собствено рационално разбиране и обяснение за това убеждение. Неспазването на това изискване може да доведе до живот, вкопчен в празни обещания и вървене по пътеката на фалшивите надежди. Знания, придобити чрез търсене на истината, които се използват за целите на доброто, е ключът към наслаждението от живота. Но тези, които използват истината за омраза, сами предават себе си.

В прошката има магия. Магия, която лекува.
В прошката, която даваш, и повече в прошката, която получаваш.

Гледай какво правят, а не само какво казват другите, защото по делата личи лъжата.

Можеш да унищожиш тези, които казват истината, но не можеш да унищожиш самата истина.

Животът е бъдеще, не минало.

Любовта не е желанието да получиш това, което искаш. Да обичаш значи да желаеш щастието на този, когото обичаш.

Страстите управляват разума.

Единственият суверен, който можеш да си позволиш да те управлява, е разумът.

Снимки: wikiwand.com, galaxybooks.com.au