Лирично от голямата българска поетеса

Хубаво е всичко да свършва навреме –

Да напуснеш рано огнището,

Преди огънят да е станал на пепел;

От трапезата да станеш рано –

За да не събираш после трохите;

И да отвърнеш очи,

Преди другите очи да изстинат.


Не обичам да гледам сухи цветя

И празни чаши...

Не ме докосвай никога без обич.

Станка Пенчева

Снимки:  sdtrb.revolutiontechnologies.net, knigi-news.com