Кой измисли фалшивите Божи светии?

Кой изви над главите им златно въже?

Ореол значи смърт! Те са живи месии!

Те са боси и дрипави, земни мъже.

Те вървят по земята – и грешна, и чиста.

Извървяват я цяла – като своя живот.

От калта й пресвята и от няколко листа,

от човешката сбирщина правят народ.

Изрисувани бледи, с конопени ризи,

от иконата слизат, пак тръгвайки в прах.

Не със свещ – с писмена между хората влизат.

И народа повярва – и в свещта, и във тях.

С упование вдига ръце оковани.

Той, овчарският род става мигом велик,

щом превърнеш душата му в златна камбана,

на която си сложил човешки език.

Кой измисли фалшивите Божи светии?

Кой измисли лъжата небесна за тях?

Най-велик ореол са им буквите, тия,

дето златни ни светят вместо техния прах!

Дамян Дамянов