Искам

Искам да ме изслушваш, без да ме съдиш. Искам мнението ти, не съвет.

Искам да ми вярваш, без да изискваш. Искам помощта ти, но не и да решаваш вместо мен.

Искам грижите ти, но не и да ме обезличаваш. Искам да ме гледаш, без да проектираш твоите неща у мен.

Искам прегръдката ти да не ме задушава. Искам да ме окуражаваш, без да ме насилваш.

Искам да ме подкрепяш, без да се нагърбваш с мен. Искам да ме защитаваш без лъжи.

Искам да си близо, без да ме завземаш. Искам да познаваш моите черти, които най-силно те отвращават.

Искам да ги приемеш, без да се опитваш да ги промениш. Искам да знаеш… че днес можеш да разчиташ на мен…

Безусловно.

* Това мое предложение за отношенията между хората бе публикувано за първи път в предговора към третото издание на „Писма до Клаудия“ (1989 г.) – Хорхе Букай

Снимка: www.dospuntosrevista.com
Изображение: Marc Figueras