За вярата и любовта ~ от голямата руска актриса

Повярвайте в себе си, обичайте, не се страхувайте от нищо, бъдете свободни, рискувайте.

Разберете, животът е странно нещо – уж си млад, млад, млад..., а внезапно следва бум и край.

Оглеждаш се и мислиш за това, колко много не си направил, защото си се боял, стеснявал си се, срамувал си се...

От нищо не бива да се страхувате. Рискувайте. Дори да сгрешите.

Това е животът.

И най-важното – обичайте се един друг. Винаги, във всяка една минута.

Обичайте!

Снимка ~ www.ctrend.ru,