Кодекс на честта на офицера на Руската Империя ~ 1904 година

1. Не обещавай, ако не си сигурен, че ще изпълниш обещанието си.

2. Дръж се просто, достойно, без високомерие.

3. Помни границата, където свършва пълната с достойнство учтивост и започва раболепието.

4. Не пиши необмислени писма и прибързани рапорти.

5. Не споделяй всичко - ще съжаляваш. Помни: език мой - враг мой.

6. Не бързай да се сприятеляваш с човек, когото не познаваш достатъчно.

7. Избягвай да влизаш в парични взаимоотношения с приятели. Парите винаги развалят отношенията.

8. Не обръщай внимание на насмешки, казани зад гърба ти. Бъди над това. Ако се оттеглиш, няма да изгубиш, а ще си спестиш скандал.

9. Ако не можеш да кажеш нищо хубаво за някого – не казвай и лошото, дори да го знаеш.

10. Не пренебрегвай ничий съвет, а го изслушвай. Правото да го последваш или не, си е твое. Изкуството да използваш добър чужд съвет е също толкова важно, колкото да дадеш добър съвет на самия себе си.

11. Пази репутацията на жена, която ти се е доверила – независимо каква е тя.

12. В живота има моменти, когато трябва да накараш сърцето да мълчи и да живееш според разума си.

13. Тайната, която споделиш дори само с един човек, вече не е тайна.

14. Бъди винаги нащрек и не се отпускай.

15. В спор, нека думите ти бъдат меки, а аргументите – твърди. Старай се не да победиш противника си – а да го убедиш.

16. Когато разговаряш, не размахвай ръце и не повишавай тон.

17. Нищо не учи по-добре от осъзнаването на собствените ни грешки. Това е едно от най-важните средства за самовъзпитание. Не греши само онзи, който нищо не върши.

18. На публични празненства не е прието офицерите да танцуват.

19. Когато двама души се карат – виновни са и двамата.

20. Авторитетът се придобива чрез компетентност. Важно е твоите подчинени да те уважават, а не да се страхуват от тебе.

21. Няма нищо по-лошо от нерешителността. По-добре лошо решение, отколкото колебание или бездействие. Изпуснатият удобен момент не се връща.

22. Силата на офицера не е в бурните прояви, а в ненарушимото спокойствие.

23. Този, който не се бои от нищо, е по-могъщ от този, от когото се страхуват всички.

Източник: vegchel.ru
Снимка Николай II Александрович (1868-1918 г.): liveinternet.ru
КартиниНиколай II Александрович: dvoynik-nikolay.livejournal.com