Източник на вдъхновение за мнозина писатели, като Фицджералд, Хемингуей и Стивън Кинг. Реалист, натуралист, психолотик, експресионист или импресионист – Стивън Крейн е слабо познат и трудно откриваем за българския читател. Умира твърде млад, само на 28 години, и остава само да гадаем още колко вдъхновение можеше да подари на света.

В пустинята
видях човек  гол, озверял,
клечеше на земята,
и стискаше сърцето си,
и го ядеше.
 Добро ли е, приятелю?  му казах аз.
 Горчиво е  отвърна той.
 Но ми харесва,
защото е горчиво
и е мое.

Един човек казал на Вселената: „Сър, аз съществувам!”. „Все едно”, отговорила Вселената. Фактът не създава в мен чувство на задължение.”

Видях един човек да гони хоризонта.
Те бягаха наоколо безспир.
Аз бях смутен
и спрях човека.
"Безсмислено е  казах аз. 
Ти няма никога..."
"Лъжеш!" - извика той
и продължи да тича.

КНИГАТА НА МЪДРОСТТА
Срещнах пророк.
Държеше в ръце
книгата на мъдростта.
 Господине,  помолих го 
позволи ми да почета.
 Дете...  започна той.
 Господине,  прекъснах го 
не мисля, че съм дете,
аз вече зная много
от това, което ти държиш.
Да, много.
Той се усмихна.
Отвори книгата си
и ми я показа.
Странно, че тъй внезапно ослепях.

Блуждаех в пустинята.
И възкликнах:
"Господи, измъкни ме оттук!"
И глас дочух: "Това не е пустиня."
Аз възкликнах:
"Да, но 
този пясък, този зной, този пуст хоризонт."
И глас дочух: "Това не е пустиня."

"Мисли тъй, както мисля аз,  един ми каза 
иначе ти си гнусна твар,
ти си жаба."
Помислих малко и отвърнах:
"Предпочитам да съм жаба."

Ако търсиш приятели сред хората
помни: те рекламират своите стоки.
Ако молиш Бога за тия хора
помни: те рекламират своите стоки.
Ако търсиш блага за тия хора
помни: те рекламират своите стоки.
Ако искаш да изпратиш проклятие на хората
помни: те рекламират своите стоки.
     Рекламират своите стоки
     Рекламират своите стоки
Ако искаш да привлечеш вниманието на хората
помни:
помогни или им попречи да рекламират техните стоки.

Аз стоях на възвишението,
и виждах, долу  хиляди демони:
бягащи, скачащи,
опиващи се от греха.
Един погледна нагоре, ухили се,
и ми каза:
 Приятелю! Братко!

Ако там, отгоре,
някой наблюдава моят малък живот,
с моите мънички горести
и скромни победи 
той ще види глупак;
и не е хубаво за боговете,
да се гневят на глупаци.

Имаше много хора в объркана процесия,
те не знаеха къде отиват
но нещо ги очакваше  успех или пропадане 
разделено на всички по равно.
Имаше един човек, търсещ нов път,
той тръгна в непроходимите дебри
и накрая умря в самота.
Но казват, бил е храбър.

Източник: Стивън Крейн, „Черните конници“