Домът на Толстой в Ясна Поляна, Тулска област (200 км на юг от Москва) станал обект на поклонничество още докато писателят бил жив. Любител на много изобретения и жизнени експерименти, Лев Толстой превърнал дома си в притегателен център за всичко най-ново и съвременно. И дори днес можем да кажем, че писателят е съхранил своя статут на модерен човек.

Вегетарианство
Според едно интервю на Лев Толстой, дадено през 1908 г. за американското списание „Добро здраве“ (Good Health), той станал вегетарианец около 1883 г. През 1893 г. написал статия, озаглавена „Първата стъпка“, с която повлиял на много хора да станат вегетарианци, а самият текст се превърнал в настолен документ за много от отказалите се от месото.

Нормкор* и модата на локалните марки
*Нормкор – от англ. дума normal – обикновен, и core – сърцевина, мода за онези, които са разбрали, че са просто един от 7 милиарда.

Толстой се отказал от дворянското облекло, за да преодолее съсловните различия. Той не станал родоначалник на нова мода, но предусетил тенденцията към демократизация на облеклото. Писателят не приемал писането за сериозно занимание и затова решил да усвои някой „истински“ занаят и така се научил да шие ботуши.

 

Каране на колело и вдигане на тежести
Велосипед, произведен от английската фирма „Ровър“, бил подарен на Толстой от Обществото на московските велосипедисти през 1895 година. На 67 години той станал лице на нова спортна мода и научил децата си да карат колело.  Освен това Толстой практикувал гимнастика, плуване, езда, вдигане на тежести, бягане и спортно ходене, като по този начин показал, че образът на интелектуалеца, който не е способен да вдигне нищо по-тежко от книга, трябва да остане в миналото.

Джаджи
Първият звукозапис на Толстой датира от 1895 г. и бил направен в дома на Юлия Блок, пионер на руския звукозапис. Собствен фонограф Толстой придобил 13 години по-късно. През 1908 г. Томас Едисон лично му изпратил своето изобретение, съпроводено от писмо, в което го молел да направи специален запис с обръщение към нерускоезичната аудитория. През 1910 г., веднага след смъртта на Толстой, плочата с неговия запис достигнала рекордния за онези времена тираж от 100 000 копия.

Алтернативно детско образование
Училището за селски деца било открито в Ясна Поляна през 1859 година. Главният принцип на обучение бил отсъствие на какъвто и да било натиск върху учениците. Уроците, които се провеждали, в това число и от самия Толстой, не били нормирани по време, домашните се пишели по желание, а приоритет имало собственото мислене на детето.

Уъркшопове
Педагогическите амбиции на Толстой се разпростирали не само върху селските деца, но и върху собственото семейство – всяко лято в Ясна Поляна пристигали на гости семейство Кузмински и членовете на двете семейства започвали да пишат анонимни стихове, статии и разкази по злободневни теми, като ги складирали в специална пощенска кутия. В неделя Толстой тържествено отварял кутията и устройвал публично четене с обсъждане на написаното през седмицата.

Благотворителност
Толстой не обичал да дава милостиня, предпочитал да научава за своите многочислени просители и обстоятелствата около техните неволи, предлагал им вещи вместо пари, материали и даже работа. Например предложил чужда печка да се ремонтира или да се помага за събиране на реколтата.

Буккросинг*
* Буккросинг (BookCrossing) се нарича практиката да се оставят книги на обществени места, за да бъдат намерени и прочетени.

През 1910 г. библиотеката на Толстой наброявала 22 хил. тома с периодични издания и книги, най-старата от които датирала от 1613 година. С описанието и поддръжката на библиотеката се занимавала София Андреевна. Толстой отричал всякакъв вид собственост – гостите можели да вземат със себе си всяка книга, която им се понрави.

Селфи
Новопоявилата се тогава мода на фотографирането през 1860-те години не отминала и Лев Толстой. Той имал няколко фотоапарата, а през 1862 г. станал даже автор на селфи. И независимо от факта, че портретът бил любимият му жанр, именно с „репортажната“ си снимка той предсказал голямото бъдеще.

Дауншифтинг*
* Дауншифтинг (Downshifting), превключване на автомобила на по-ниска предавка, термин, обозначаващ човешката философия „живот заради себе си“.

Скитниците в Русия винаги били приемани с особена почит, но този път все пак остава отреден на маргиналите. Благодарение на интереса на Толстой и неговите последователи към културата на скитничеството тази духовна практика била приета заради глупост от новата класа, но постепенно се превърнала в светски начин на живот.

Споделено от сайта "Руски дневник", bg.rbth.com
Картина: М. В. Нестеров, портрет Л. Н. Толстого, 1907
Снимки: commons.wikimedia.org, en.wikipedia.org