С топлина и много обич от Хенри Ван Дайк и неговата поема „Keeping Christmas”

("Silent Night" by Viggo Johansen, 1891)

Има нещо по-хубаво от празнуването на Коледния ден и то е да съхраним Коледата.

Готови ли сте…

да забравите какво сте направили за другите и да си спомните какво другите са направили за вас;

да игнорирате какво ви дължи света и да се замислите какво му дължите вие;

да избутате правотата си назад, задълженията си надалеч и да поставите най-отпред възможността да направите малко повече от нужното;

да разберете, че другите хора са толкова истински като вас самите, и да се опитате да погледнете отвъд техните лица към сърцата им, жадни за радост;

да се придържате към факта, че вероятно единствената добра причина за съществуването ви не е това, което ще извлечете от живота, а това което ще му дадете;

да затворите книгата с оплакванията към законите на вселената и да се огледате наоколо за място, където можете да посеете няколко семенца на щастие;

Готови ли сте да изпълните тези неща дори за един ден ? Тогава можете да съхраните Коледата.

Готови ли сте…

да се снишите и да помислите за нуждите и желанията на малките деца;

да си спомните за слабостта и самотата на възрастните хора;

да спрете да питате колко ви обичат приятелите ви, и да се запитате дали вие ги обичате достатъчно;

да понесете с разума си онова, които останалите хора трябва да понасят със сърцето си;

да се опитате да разберете какво наистина желаят хората, с които споделяте дома си, без да чакате те да ви го кажат;

да настроите лампата си така, че да дава повече светлина и по-малко дим, и да я поставите отпред, така че сянката ви да остане зад вас;

да направите гроб за лошите си мисли, и градина за топлите чувства с отворени врати;

Готови ли сте да изпълните тези неща, дори и за един ден? Тогава можете да съхраните Коледата.

Готови ли сте…

да повярвате, че любовта е най-силното нещо на света;

по-силна от омразата, по-силна от злото, по-силна от смъртта;

и че благословеният живот, започнал във Витлеем преди хиляда и деветстотин години, е образът и светлината на Вечната Любов.

Тогава можете да съхраните Коледата.

И ако можете за ден, защо не завинаги?

Но никога не можете да я съхраните сами.

Хенри Ван Дайк

Снимка: Period Paper