Хазрат Инаят ХАН и неговите трели ~ ТАНА. Душата, която говори с природата.


(In the Garden, 1895 ~ Claude Monet)

Розова пъпчице, какво си правила цяла нощ?
– Събрала ръце, молех небесата да отворят моето сърце. 

Лале, защо си отворило устата си?
– Искам да ти кажа какво разбрах в тишината. 

И какво е то?
 Превърни себе си в празна чаша.

Орхидея, какво показват твоите листенца?
– Грациозните движения на танца. 

Какво изразява твоят танц?
– Земята, въздаваща дан на небесата. 

(Springtime, 1872 ~ Claude Monet)

Малки маргаритки, защо стоите толкова близо до земята?
– Защото земята е домът на всички смъртни същества. 

Малки маргаритки, какво проповядвате вие?
 Благословени са смирените, понеже те ще наследят земята.

Малки маргаритки, защо сте тук?
– За да отразяваме небесата на земята. 

Малки маргаритки, в какво се състои дългът ви?
– Да утешаваме наранените сърца.

Малки маргаритки, какво правите тук, в църковния двор?
– Ние служим на Бога, навеждайки се към стъпките на Неговите създания. 

Кактус, защо си покрит с бодлички?
– Аз съм езикът на злобния човек. 

Кактус, защо твоят ствол е бодлив?
 Аз съм ръката, сътворяваща зло.

Кактус, откъде са шиповете по твоите листа?
– Аз съм сърцето на злия, получаващ удоволствие, когато обижда другите.

(Woman with a Parasol in the Garden in Argenteuil, 1875 ~ Claude Monet)

Кой си ти, розов храст – приятел или враг?
– Аз съм и едното, и другото. Моите цветя галят приятеля, а шиповете бодат врага.

Защо растете толкова близо едно до друго, пшенични зърна?
– Нашата сила е в единството. Ето защо вие търсите в нас подкрепа за своя живот.

Борове, кои сте вие?
– Ние сме призраците на онези мъдреци, които са предпочели да бодърстват в уединение в гората пред светския живот.

Какво означават вашите клони, борове?
– Ръце, протегнати от небесата, благославящи земята.

Борове, за какво сте създадени? 
 Ние сме храмове, издигнати за покланящите се на Бога в природата.

Борове, открийте ми тайната на вашия живот? 
– Ние сме сенките на душите, разпънати на кръстовете, търпеливо очакващи часа на своето освобождение.

Сухо дърво, защо те горят?
– Защото повече не мога да давам плодове.

Буря, какво ти дава такова чувство? 
– Моята страст към земята.

(Young Girl in the Garden at Giverny, 1888 ~ Claude Monet)

От „Гайан”, 1923 г.
Картини: Claude Monet