Приятелю мой, аз не съм какъвто изглеж­дам. Външността е само дреха, която нося: дреха, грижливо изтъкана, за да ме предпазва от твоя напор, а теб - от моето пренебреже­ние.

Моят Аз, приятелю, обитава дома на тиши­ната; и завинаги там ще остане - незабеле­жим, недостъпен.

Недей да вярваш ни на думите ми, ни на де­лата: думите ми са просто екот от собствени­те ти мисли, а делата ми - собствените ти сбъднати надежди.

Когато ми казваш: „Вятърът вее от изток", аз ти отвръщам: „Да, от изток вее" - защото не ми се ще да узнаеш, че духът ми досяга не вятъ­ра, а морето.

Ти не можеш да проумееш мореплавател­ните ми помисли, а и аз не желая да ги про­умяваш. Искам да бъда сам в морето.

Когато при теб е ден, приятелю, при мен е нощ - дори и когато говоря как пладне тан­цува над хълмовете, или как теменужен здрач се спуска над долината. Ти няма как да чуеш песните на моята нощ, нито да съзреш поле­та на крилата ми към звездите - а и аз не ще ти позволя нито да ги чуеш, нито да ги съзреш. Искам да бъда сам с нощта.

Когато ти се извисяваш в твоя рай, аз сли­зам в моя ад; дори и ако отвъд непреодоли­мата бездна ти ми извикаш: „Спътнико мой, друже мой!" - аз ще ти отвърна: „Спътнико мой, друже мой." Не ще ти позволя да видиш моя ад. Пламъците му ще обгорят очите ти, а димът ще опали ноздрите ти. Премного ми­лея за ада си, та да те пусна там. Искам да бъда сам в ада.

На теб са ти свидни Истината, Красотата, Правдата - а аз, от обич към теб, ти казвам, че е хубаво и благотворно да са ти свидни те. Ала дълбоко в душата си се присмивам на любовта ти към тях. И ми се ще да потуля при­смеха си от твоя взор. Искам да се смея сам.

Приятелю мой, ти си добър, предпазлив и мъдър - нещо повече, ти си съвършен! И аз също ти говоря мъдро и предпазливо. И освен това съм безумец. Ала прикривам безумието си. Искам да бъда безумен сам.

Приятелю мой, ти не си ми приятел - как да ти го внуша? Моят път не е твой път, при все че двамата крачим заедно, ръка за ръка.

От "Безумецът”, Халил Джубран

Снимки: Kahlil Gibran, 1896, Gibran National Committee