За фронтовата линия на стреса между половете – с хумор от австралийското съпружеско дуо Алън и Барбара Пийз и тяхната книга „Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта”

Когато и двамата са в стрес

Когато са в стрес, мъжете се напиват и нападат някоя чужда държава. Жените се тъпчат с шоколад и нападат магазините.

Когато са под напрежение, жените говорят, без да мислят, а мъжете действат, без да мислят. Ето защо 90% от затворниците са мъже, а 90% от клиентите на терапевтите са жени.

Когато и мъжът, и жената са в стрес, и двамата всъщност се движат по осеяното с мини поле на емоциите, които трябва да преодолеят, за да се освободят от напрежението. Мъжете млъкват, което още повече разтревожва жените. Жените започват да говорят неуморно, с което пък мъжете не могат да се справят.

В желанието си да помогне на мъжа да се чувства по-добре, жената започва да го увещава да говори за проблемите си, а това е възможно най-лошото, което може да направи. Защото той й се озъбва да го остави на мира и се оттегля някъде на спокойствие, най-често тръшвайки вратата.

Мъжете трябва да разберат, че когато е в стрес, жената иска да говори и че той трябва просто да я слуша, без да й предлага решения на проблемите.

Но тъй като е под напрежение, жената иска да говори за тревогите си, което пък потиска мъжа още повече. А когато той се оттегли, тя се чувства отблъсната и необичана и започва да звъни на майка си, сестра си или на приятелките си.

Снимки: Sainde.org, Pease International