Гениален физик, лауреат на Нобелова награда, създател на научната школа по теоретична физика, Лев Ландау сам търси формулата на щастието. Странна тема за един уважаван учен, нали? Самият той обаче, се отнася изключително  сериозно към нея и извежда три задължителни елемента, които правят живота щастлив.

По мнението на Ландау, простичката формула за щастие, съдържа равни пропорции работа, любов и общуване с хората. Работата, физикът поставя на първо място. Той смята, че трудът е главната движеща сила в живота на човек, и това е толкова очевидно, че не са нужни никакви доказателства. „Спрете да се трудите – ще ви порасте опашка и ще почнете да се катерите по дърветата”, казвал Ландау.

Към любовта той също се отнася много сериозно. Вярвал, че всеки трябва да стреми да направи щастливи своите близки. На съпругата си Ландау казвал: „Моето първо задължение е да те направя щастлива. Мъжът не може да бъде щастлив, ако има нещастна съпруга”.

За житейските формули – с прости думи, от родения в Азърбайджан красив ум.

(1908 ~ 1968)

По-добре да се преструвате на щастливи, отколкото искрено да се считате за нещастни.

Човек е длъжен да се стреми към щастието. Той трябва да създава своето щастие и по никакъв начин да не се отказва от това.

Отчаяният човек е загубен човек. Унинието завлича в блатото и вместо да разбират обстоятелствата в своя живот, някои хора изобщо не желаят и да мислят за тях, предавайки се на отчаянието.

Много хора гонят неприятните мисли. Те всъщност изобщо не желаят да  мислят. Умението да тълкуват обстоятелствата в живота, не е дадено на всеки. Най-важното – да си изработите навик да анализирате събитията, стигайки до първопричината на това, което ви пречи да бъдете щастливи и да се наслаждавате на живота. Когато се научите да го правите, ще ви бъде по-лесно да вземате решения, да живеете с повече лекота.

Ролята на неудачник, страдалец и изобщо отчаян човек, мен съвсем не ме устройва. Имам други планове.

Хората изобщо не желаят да проумеят, че щастието е вътре в нас. Всички обичат да усложняват нещата, а аз, точно обратното - винаги се стремя към простотата. Не бива да се бъркат понятията „просто” и „сложно”. Трябва да се научим да властваме над своите мисли. Тогава няма да има страхове и тревоги.

Най-важното – правете всичко с ентусиазъм. Това страшно украсява живота.

Най-големият грях – скуката! Ето, идва Страшният съд, Господ ви призовава и ви пита: „Защо не се ползва от всички блага на живота? Защо скуча?!”

Всеки имам достатъчно сили, за да изживее достойно живота си. И всички разговори за това, какво е трудно времето днес - това са хитроумни начини да се оправдаят бездействието, мързела и унилостта. Да се работи трябва, и ще видите, че така и времената ще се променят.

Живеем само веднъж, и то кратко, повече живот няма да ни се даде. Затова трябва да улавяме всеки миг, всяка възможност да направим този живот интересен и ярък.

(Лев Ландау със съпругата си Конкордия Дробанцева)

Източник: knigikratko.ru
Снимки: Uşaq Bilik Portalı, Комсомольская правда, Region Plus