„Едно от най-умните приспособления, които съм изобретил, за да държа умовете на хората в подчинение, е страхът.”

След огромния успех на книгата си „Мисли и забогатявай”, през 1938 г. Наполеон Хил пише „Да прецакаш Дявола”. Ръкописът на новата книга съдържа интервю с Дявола, изпълнено с дълбоки прозрения за човешката природа. Смятана за твърде скандална и противоречива, книгата не е публикувана и остава скрита цели 70 години, преди на намери своя път към читателите. По думите на своя автор, „Да прецакаш Дявола” дава на хората ключа към затвора, в който те сами са се заключили.

Вярвам, че това интервю съдържа практически ползи за всички онези, за които светът е недотам гостоприемно място. Причината да го вярвам е, че централно място в тази книга, която ми беше „спусната”, заема щастието, от което се нуждая и което така добре приляга на моята натура. Имал съм преживявания с достатъчно голям брой от принципите, споменати от Дявола, което ми дава увереността, че те действат точно както той твърди. Това ми е напълно достатъчно. Така че предавам ви историята на това интервю с надеждата да извлечете от него всички възможни дивиденти, които биха ви били полезни. Може би ще извлечете най-голяма полза от него, ако приемете Дявола такъв, какъвто той твърди, че е и доверявайки се на неговото послание, да използвате всичко, което ви донесе, без да се главоболите твърде много с въпроси кой всъщност е Дяволът и дали съществува. Ако искате моето честно лично мнение, ще ви кажа: аз вярвам, че Дяволът е точно този, за който се представя.”
Наполеон ХИЛ, „Да прецакаш Дявола”

Интервю с Дявола

Въпрос: Разбих тайния код, с който мога да уловя мислите ти. Дошъл съм, за да ти задам няколко простички въпроса. Искам да получа от теб директни и честни отговори. Готов ли си за това интервю, господин Дявол?

Отговор: Да, готов съм, но изисквам от теб да се обръщаш към мен с повече респект. По време на това интервю ти ще ме наричаш „Ваше Величество“.

В: По силата на какво изисквате обръщение като към кралска особа?
О: Трябва да ти е известно, че аз контролирам 98% от умовете на хората в твоя свят. Не мислиш ли, че това ми дава право да се наричам Величество?

В: Притежавате ли доказателство за това, че съществувате?
О: Да, имам много такива.

В: В какво се изразяват те?
О: В много неща. Ако искаш отговори от мен, ще се обръщаш към мен с „Ваше Величество“. Някои неща ще разбереш; а някои – не. За да получиш моята гледна точка върху нещата, ще се опиша сам и ще коригирам погрешната представа, която хората имат за мен и за мястото, което обитавам.

В: Това е прекрасна идея, Ваше Величество. Започнете с това къде живеете. След това опишете физическото си тяло.
О: Моето физическо тяло? Е, драги ми господин Тленно създание, аз не притежавам физическо тяло. Ако имах такова, то несъмнено би представлявало пречка и товар така, както тялото е бреме и за вас, хората, които имате тленни обвивки. Аз съм изграден от негативна енергия и живея в умовете на хората, които се страхуват от мен. Освен това аз управлявам половината от всеки един атом физическа материя, както и от мисловната и физическата енергия. Може би ще разбереш по-добре моята природа, ако ти кажа, че аз съм отрицателният заряд на атома.

В: Разбирам какво се каните да кажете. Сега ще ми споделите, че ако не бяхте Вие, нямаше да съществуват светът, звездите, електроните, атомите, човешките същества и т.н. Истина ли е?
О: Вярно! Напълно вярно!

В: Добре, ако вие управлявате само половината от енергията и материята, кой управлява другата половина?
О: Другата половина се управлява от моята противоположност.

В: Противоположност? Какво имате предвид?
О: Моята противоположност е онова, което вие, човешките същества, наричате Бог.

В: Тогава значи твърдите, че си поделяте властта над Вселената с Бог, така ли?
О: Това не е мое твърдение, а абсолютен факт. Преди това интервю да приключи, ти ще разбереш защо твърдението ми е вярно. Освен това ще научиш защо е необходимо то да е вярно и че свят като вашия не би могъл да съществува по друг начин, както не биха съществували и тленни създания като теб. Аз не съм звяр с раздвоен език и шипове по опашката.

В: Но вие контролирате умовете на 98 от всеки 100 души. Вие го заявихте сам. Кой създава нещастията в тази Вселена, контролирана в 98 процента от Дявола, ако не вие?
О: Не съм казал, че не причинявам цялото нещастие по света. Честно казано, аз се гордея с това. Моя работа е да представям негативната страна на всяко нещо включително мислите на твоите тленни събратя. По какъв друг начин бих могъл да постигна контрол върху хората? Моята противоположност управлява положителните мисли. Аз управлявам отрицателните.

В: Как печелите контрол върху мислите на хората?
О: О, това е лесно: просто се нанасям в неизползваната част от човешкия мозък. Посявам семената на негативните мисли в умовете на хората и така ги управлявам!

В: Трябва да имате много трикове, чрез които печелите и държите контрола върху човешкото съзнание?
О: За да бъда сигурен във властта си, наистина разполагам с много трикове и похвати, чрез които контролирам мислите на хората. Методите ми да доста хитри.

В: Продължете и опишете тези хитри методи, Ваше Величество.
О: Едно от най-умните приспособления, които съм изобретил, за да държа умовете на хората в подчинение, е страхът. Аз посявам семената на страха и когато те израстат и дадат плод, аз контролирам цялото пространство, в което те са се развили. Шестте най-силни вида страх, които използвам, са страхът от бедност, страхът от критика, страхът за здравето, страхът от загубата на любов, страхът от остаряване и страхът от смъртта.

В: Кой от всички тези страхове Ви служи най-често, Ваше Величество?
О: Първият и последният – страхът от бедността и страхът от смъртта! В едно или друго време от живота на човека аз затягам обръча или на едното, или на другото. Посявам семената на тези страхове в съзнанието на хората толкова умело, че те вярват, че това са техни собствени мисли. Завършвам мисията си, като ги карам да вярват, че аз стоя точно зад портата на този техен живот, за да ги накажа за вечни времена. Разбира се, никого не мога да накажа освен в собственото му въображение чрез някаква форма на страх. Страхът от нещо нереално обаче е също толкова полезен за мен, колкото и реалните страхове. Посявам всички възможни видове страх в човешкия ум.

В: Ваше Величество, ще ми обясните ли как спечелихте този контрол върху умовете на хората?
О: Историята е твърде дълга, за да бъде разказана с няколко думи. Започна преди повече от милион години, когато първият човек започна да мисли. До това време контролирах умовете на цялото човечество, но моите врагове откриха силата на позитивното мислене, посяха го в главите на хората и оттогава започна моята битка да задържа владенията си. Досега според мен се справям доста добре, изгубил съм само 2%.

В: От Вашия отговор разбирам, че хората, които мислят, са Ви врагове. Това правилно ли е?
О: Не е правилно, но е вярно.

В: Разкажете ми нещо повече за света, в който живеете Вие.
О: Аз живея където си поискам. Времето и пространството не съществуват за мен. Аз съм сила, която най-добре на вашия човешки език се описва с думата енергия. Любимото ми място във физическия свят, както вече ти казах, е умът на тленните създания. Аз управлявам част от мозъка на всяко човешко същество. Размерите на моето пространство зависят от това колко рядко мисли човекът и по какъв начин го прави. Както ти споменах вече, не мога да контролирам напълно човек, който разсъждава.

В: Говорите за своята противоположност. Какво имате предвид с този термин?
О: Моят опонент контролира всички позитивни сили на света като любовта, вярата, надеждата и оптимизма. Освен това той управлява позитивните фактори на природните закони във Вселената, закони, които държат Земята и всички небесни тела в състояние на баланс в техните орбити. Но тези сили са нищо в сравнение със силите, които аз държа под контрол в човешкия ум. Разбирате ли, не ме привлича да управлявам звезди и планети. Предпочитам да контролирам човешки умове.

В: Откъде получихте силите си и по какъв начин ги умножавате?
О: Силите ми се увеличават, когато усвоявам менталната сила на тленното създание, докато то преминава през портите на смъртта. Деветдесет и осем от всички сто души се завръщат на моя кораб след земното си пътуване и тяхната мисловна сила се прибавя към моята. Усвоявам силите на всички, които са обладани от каквато и да е форма на страх. Виждате, че съм доста зает – непрекъснато подготвям умовете на хората преди смъртта, така че да мога да взема силата им, когато се озоват при мен.

В: Бихте ли ми казали как подготвяте човешките умове, за да ги контролирате?
О: Разполагам с безкраен арсенал от методи, за да контролирам съзнанието на хората още докато са на Земята. Най-голямото ми оръжие е бедността. Непрестанно обезкуражавам хората да придобиват материални блага, тъй като бедността ги потиска и им пречи да мислят, а това ги прави лесни жертви. Следващият ми верен съюзник е разклатеното здраве. Нездравото тяло отслабва способността за мислене. След това – разполагам със стотици хиляди помощници на Земята, които ми помагат да печеля контрол върху съзнанието на хората. Тези агенти са непрекъснато на мое разположение. Те са във всяка раса, от всяко вероизповедание, във всяка религия.

В: Кои са вашите най-големи врагове на земята, Ваше Величество?
О: Всички, които вдъхновяват хората да мислят и да действат по своя собствена воля, са мои врагове. Такива са Сократ, Конфуций, Волтер, Емерсън, Томас Пейн и Ехбръхам Линкълн. Ти също не ми помагаш особено много.

* От „Да прецакаш Дявола”, изд. AMG Publishing
Снимки: ChinatownWiki.com, YouTube